Zagrebačke otpadne vode - upravljanje i pogon, Zagreb

Tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.