Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula koristeći ovu stranicu.