Zavod za urbanizam i izgradnju

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.