ŽMINJ, Općina Žminj

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Jedinice lokalne ili područne samouprave, Trgovačka društva, Gospodarstvo, tijelo javne vlasti više nije aktivno and čeka interni pregled administratora

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću. Žminj d.o.o. Pokrenut postupak brisanja.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.