Zdravstveno rekreacijski centar Lipik

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva, tijelo javne vlasti više nije aktivno and u stečaju, također poznato kao ZRC

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.