Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Županijska lučka uprava Dubrovnik koristeći ovu stranicu.