Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije, Šibenik

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Promet i komunikacije

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije, Šibenik koristeći ovu stranicu.