Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Promet i komunikacije and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.