A chart showing 99.71% of requests have been categorised
20 requests left to categorise / 6889 total

Top recent players

All time best players

1. Administrator Miroslav 2272 requests
2. Administratorica Sonja 377 requests
3. Administratorica Lana 51 requests
4. PPI 39 requests
5. Sonja Radočaj 8 requests
6. Darko Podravec 8 requests
7. Miroslav Schlossberg 1 request
8. Ivan Hodak 1 request
9. Melisa Skender 1 request
10. Pero Mitric 1 request

Igrajte igru kategorizacije zahtjeva!

Neki od podnositelja zahtjeva nas nisu obavijestili jesu li njihovi zahtjevi bili uspješni ili ne. Trebamo Vašu pomoć – odaberite jedan od ovih zahtjeva, pročitajte ga, obavijestite sve jesu li informacije dobijene ili ne. Svi će Vam biti veoma zahvalni.

Putni troškovi za Marasa, ministra poduzetništva i obrta u 12. sazivu Vlade RH za 2011. i 2012. godinu Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb Poštovani, ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacij... Čeka klasifikaciju.
Traženo od Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb od strane marko petrović dana
Ugovor o pružanju javne usluge prijevoza Za: Grad Sisak Poštovani, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim dostavu važećeg Ugovora o pružanju javne usluge prijevoza sa svim... Čeka klasifikaciju.
Traženo od Grad Sisak od strane Matija Crnić dana
Kolika su mjesečna primanja Za: Općina Ernestinovo Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Kolika su mjesečna primanja (plaće)... Čeka klasifikaciju.
Traženo od Općina Ernestinovo od strane Daniel Hordoši dana

Hvala na pomoći - Vaš rad će svima olakšati pronalaženje pozitivnih odgovora, a možda čak dozvoliti nama da pravimo tabele zajednica...