A chart showing 99.99% of requests have been categorised
1 request left to categorise / 6983 total

Top recent players

1. Administratorica Katica 10 requests

All time best players

1. Administrator Miroslav 2275 requests
2. Administratorica Sonja 377 requests
3. Administratorica Lana 51 requests
4. Administratorica Katica 47 requests
5. PPI 39 requests
6. Sonja Radočaj 8 requests
7. Darko Podravec 8 requests
8. Administrator Hrvoje 6 requests
9. Gđa. Šimić 2 requests
10. Pero Mitric 1 request

Igrajte igru kategorizacije zahtjeva!

Neki od podnositelja zahtjeva nas nisu obavijestili jesu li njihovi zahtjevi bili uspješni ili ne. Trebamo Vašu pomoć – odaberite jedan od ovih zahtjeva, pročitajte ga, obavijestite sve jesu li informacije dobijene ili ne. Svi će Vam biti veoma zahvalni.

Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018 Za: Tijelo javne vlasti – Pomorska škola Zadar Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukladno člank... Čeka klasifikaciju.
Traženo od Pomorska škola Zadar od strane Igor Valentin dana

Hvala na pomoći - Vaš rad će svima olakšati pronalaženje pozitivnih odgovora, a možda čak dozvoliti nama da pravimo tabele zajednica...