Detalji zahtjeva “Broj zaklanih životinja u Hr

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
30796 sent 2018-04-27 13:15:18 +0200 waiting_response 2018-04-27 13:15:18 +0200 waiting_response outgoing
30841 response 2018-05-10 08:44:01 +0200 incoming
30842 followup_sent 2018-05-10 10:21:34 +0200 outgoing
30843 response 2018-05-10 10:21:48 +0200 2018-05-10 10:22:14 +0200 partially_successful incoming
30844 status_update 2018-05-10 10:22:13 +0200 partially_successful 2018-05-10 10:22:14 +0200 partially_successful
30855 followup_resent 2018-05-11 22:34:43 +0200 outgoing
30856 response 2018-05-11 22:34:59 +0200 2018-05-15 12:33:14 +0200 waiting_response incoming
30868 followup_resent 2018-05-14 10:29:16 +0200 outgoing
30869 comment 2018-05-14 10:30:43 +0200
30875 status_update 2018-05-15 12:33:13 +0200 waiting_response 2018-05-15 12:33:14 +0200 waiting_response
30881 response 2018-05-21 09:01:55 +0200 2018-05-21 09:45:02 +0200 successful incoming
30883 status_update 2018-05-21 09:45:01 +0200 successful 2018-05-21 09:45:02 +0200 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.