Detalji zahtjeva “Izvještaj o izvršenju proračuna

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
38043  sent  2019-12-03 12:28:04 +0100  waiting_response  2019-12-03 12:28:04 +0100  waiting_response  outgoing  
38095  response  2019-12-17 12:20:54 +0100    2019-12-17 22:24:43 +0100  partially_successful  incoming  
38102  status_update  2019-12-17 22:24:43 +0100  partially_successful  2019-12-17 22:24:43 +0100  partially_successful   
38124  followup_sent  2019-12-23 10:39:57 +0100  internal_review  2019-12-23 10:39:57 +0100  internal_review  outgoing  
38199  response  2020-01-14 09:41:20 +0100    2020-01-15 01:49:09 +0100  successful  incoming  
38204  status_update  2020-01-15 01:49:09 +0100  successful  2020-01-15 01:49:09 +0100  successful   
38205  comment  2020-01-15 02:04:37 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.