Detalji zahtjeva “Kazne, penali i naknade štete Vodoopskrbe i odvodnje Vrbovec za period 2010-2016

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
29544 sent 2018-01-20 22:25:38 +0100 waiting_response 2018-01-20 22:25:38 +0100 waiting_response outgoing
29591 response 2018-01-22 08:29:00 +0100 2018-01-22 17:24:53 +0100 waiting_response incoming
29617 followup_sent 2018-01-22 17:24:48 +0100 outgoing
29618 status_update 2018-01-22 17:24:53 +0100 waiting_response 2018-01-22 17:24:53 +0100 waiting_response
29622 response 2018-01-23 08:25:04 +0100 incoming
29623 response 2018-01-23 08:26:51 +0100 2018-01-23 09:11:08 +0100 waiting_response incoming
29629 status_update 2018-01-23 09:11:08 +0100 waiting_response 2018-01-23 09:11:08 +0100 waiting_response
29630 comment 2018-01-23 09:25:01 +0100
29757 followup_sent 2018-01-27 11:26:50 +0100 outgoing
29760 response 2018-01-29 10:42:35 +0100 incoming
29811 response 2018-01-31 15:02:15 +0100 2018-01-31 15:51:59 +0100 partially_successful incoming
29819 followup_sent 2018-01-31 15:51:54 +0100 outgoing
29820 status_update 2018-01-31 15:51:59 +0100 partially_successful 2018-01-31 15:51:59 +0100 partially_successful
29841 response 2018-02-01 12:42:22 +0100 2018-02-01 15:05:26 +0100 partially_successful incoming
29845 status_update 2018-02-01 15:05:26 +0100 partially_successful 2018-02-01 15:05:26 +0100 partially_successful
30152 response 2018-02-08 09:35:48 +0100 2018-02-08 17:51:39 +0100 successful incoming
30164 status_update 2018-02-08 17:51:39 +0100 successful 2018-02-08 17:51:39 +0100 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.