Detalji zahtjeva “Kvartalna izvješća Sanacijskog vijeća Studentskog centra u Zagrebu prema MZOŠ-u

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9925 sent 2016-06-30 10:06:27 +0200 waiting_response 2016-06-30 10:06:27 +0200 waiting_response outgoing
9966 response 2016-06-30 13:18:56 +0200 2016-07-11 19:56:17 +0200 waiting_response incoming
9969 status_update 2016-06-30 17:45:43 +0200 error_message 2016-06-30 17:45:43 +0200 error_message
9970 resent 2016-06-30 22:14:04 +0200 waiting_response outgoing
10010 status_update 2016-07-11 17:55:15 +0200 error_message 2016-07-11 17:55:15 +0200 error_message
10011 resent 2016-07-11 19:56:17 +0200 waiting_response outgoing
10187 comment 2016-07-27 14:12:08 +0200

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.