Detalji zahtjeva “Natječaj za zaposlenike knjižnice i rezultati

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
30691 sent 2018-04-05 11:19:13 +0200 waiting_response 2018-04-05 11:19:13 +0200 waiting_response outgoing
30774 status_update 2018-04-23 05:28:58 +0200 waiting_response 2018-04-23 05:28:58 +0200 waiting_response
30775 status_update 2018-04-23 05:30:01 +0200 waiting_response 2018-04-23 05:30:01 +0200 waiting_response
30776 followup_sent 2018-04-23 05:41:40 +0200 internal_review 2018-04-23 05:41:40 +0200 internal_review outgoing
30839 response 2018-05-09 15:14:35 +0200 2018-05-10 19:46:15 +0200 partially_successful incoming
30846 status_update 2018-05-10 19:46:15 +0200 partially_successful 2018-05-10 19:46:15 +0200 partially_successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.