Detalji zahtjeva “Obrazovni program stručnog osposobljavanja za nezaposlene osobe s završenom osnovnom školom na području grada Zagreba

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
33217 sent 2019-06-12 17:33:48 +0200 waiting_response 2019-06-12 17:33:48 +0200 waiting_response outgoing
33310 response 2019-06-27 12:22:24 +0200 incoming
33319 followup_sent 2019-06-28 14:45:04 +0200 internal_review 2019-06-28 14:45:04 +0200 internal_review outgoing
33337 response 2019-07-01 12:24:04 +0200 2019-07-01 12:33:18 +0200 successful incoming
33338 status_update 2019-07-01 12:33:18 +0200 successful 2019-07-01 12:33:18 +0200 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.