Detalji zahtjeva “Preslika izvješća o provedenoj radnji sa strogo zaštićenom vrstom

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
21732  sent  2017-11-14 09:50:43 +0100  waiting_response  2017-11-14 09:50:43 +0100  waiting_response  outgoing  
21769  edit  2017-11-14 19:57:37 +0100         
22022  comment  2017-12-01 16:13:49 +0100         
22084  response  2017-12-05 10:28:11 +0100    2017-12-27 16:13:03 +0100  successful  incoming  
28281  status_update  2017-12-27 15:47:41 +0100  rejected  2017-12-27 15:47:41 +0100  rejected   
28284  status_update  2017-12-27 16:13:03 +0100  successful  2017-12-27 16:13:03 +0100  successful   
28285  followup_sent  2017-12-27 16:17:06 +0100        outgoing  

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.