Detalji zahtjeva “Rezultati analiza voda vodocrpilišta grada Zagreba za 2017./2018.

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
31892  sent  2018-12-25 13:02:50 +0100  waiting_response  2018-12-25 13:02:50 +0100  waiting_response  outgoing  
32319  response  2019-02-19 14:22:53 +0100    2019-03-15 01:32:18 +0100  partially_successful  incoming  
32829  status_update  2019-03-15 01:32:18 +0100  partially_successful  2019-03-15 01:32:18 +0100  partially_successful   
35591  edit  2019-11-06 04:45:41 +0100         
35592  edit  2019-11-06 04:45:41 +0100         
35593  edit  2019-11-06 04:45:41 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.