Detalji zahtjeva “Sastav radne skupine Konačni prijedlog ZID Zakona o prostornom uređenju

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
32918 sent 2019-03-26 20:06:56 +0100 waiting_response 2019-03-26 20:06:56 +0100 waiting_response outgoing
33007 response 2019-04-10 15:08:33 +0200 incoming
33008 followup_sent 2019-04-10 15:51:47 +0200 internal_review 2019-04-10 15:51:47 +0200 internal_review outgoing
33093 followup_sent 2019-05-08 15:27:25 +0200 internal_review 2019-05-08 15:27:25 +0200 internal_review outgoing
33123 response 2019-05-15 09:51:07 +0200 2019-05-20 09:58:09 +0200 internal_review incoming
33138 followup_sent 2019-05-20 09:58:01 +0200 outgoing
33139 status_update 2019-05-20 09:58:09 +0200 internal_review 2019-05-20 09:58:09 +0200 internal_review
33140 response 2019-05-20 10:01:39 +0200 2019-05-30 17:13:23 +0200 successful incoming
33168 status_update 2019-05-30 17:13:23 +0200 successful 2019-05-30 17:13:23 +0200 successful
33382 comment 2019-07-15 22:26:17 +0200
33383 comment 2019-07-15 22:41:38 +0200
33404 edit_comment 2019-07-17 06:57:12 +0200

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.