Detalji zahtjeva “Status E-savjetovanja za Nacrt prijedloga zakona o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
31382 sent 2018-09-12 10:20:58 +0200 waiting_response 2018-09-12 10:20:58 +0200 waiting_response outgoing
31404 response 2018-09-18 12:51:24 +0200 2018-10-12 13:22:00 +0200 rejected incoming
31424 status_update 2018-09-20 13:17:00 +0200 waiting_response 2018-09-20 13:17:00 +0200 waiting_response
31487 status_update 2018-10-01 16:15:22 +0200 waiting_response 2018-10-01 16:15:22 +0200 waiting_response
31551 comment 2018-10-12 13:21:50 +0200
31552 status_update 2018-10-12 13:22:00 +0200 rejected 2018-10-12 13:22:00 +0200 rejected

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.