Detalji zahtjeva “Studija glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu uklanjanja viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima i plovnosti rijeke Save

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1208  sent  2015-04-21 17:36:14 +0200  waiting_response  2015-04-21 17:36:14 +0200  waiting_response  outgoing  
1613  response  2015-05-17 19:15:33 +0200        incoming  
1718  followup_sent  2015-05-29 04:32:56 +0200        outgoing  
1729  response  2015-05-29 09:24:20 +0200    2015-05-29 09:59:19 +0200  waiting_response  incoming  
1731  status_update  2015-05-29 09:59:19 +0200  waiting_response  2015-05-29 09:59:19 +0200  waiting_response   
1752  response  2015-06-01 11:39:07 +0200    2015-06-20 20:15:58 +0200  successful  incoming  
1755  comment  2015-06-01 15:37:11 +0200         
1975  status_update  2015-06-20 20:15:58 +0200  successful  2015-06-20 20:15:58 +0200  successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.