Detalji zahtjeva “Tužbe protiv novinara i medija

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
32119 sent 2019-02-19 09:30:42 +0100 waiting_response 2019-02-19 09:30:43 +0100 waiting_response outgoing
32274 response 2019-02-19 09:36:57 +0100 2019-03-02 15:24:19 +0100 waiting_response incoming
32401 status_update 2019-02-20 17:42:48 +0100 error_message 2019-02-20 17:42:48 +0100 error_message
32635 resent 2019-03-02 15:24:19 +0100 waiting_response outgoing
32858 response 2019-03-19 14:54:15 +0100 2019-03-22 10:41:43 +0100 successful incoming
32895 status_update 2019-03-22 10:41:43 +0100 successful 2019-03-22 10:41:43 +0100 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.