Detalji zahtjeva “Ustanove socijalne skrbi (otvaranje baze podataka)

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3791 sent 2015-10-25 21:31:48 +0100 waiting_response 2015-10-25 21:31:48 +0100 waiting_response outgoing
4055 followup_sent 2015-10-31 09:16:57 +0100 outgoing
4153 response 2015-11-03 16:02:17 +0100 2015-11-03 16:03:05 +0100 waiting_response incoming
4154 status_update 2015-11-03 16:03:05 +0100 waiting_response 2015-11-03 16:03:05 +0100 waiting_response
4202 response 2015-11-09 10:11:34 +0100 2015-11-10 22:32:42 +0100 partially_successful incoming
4258 followup_sent 2015-11-10 22:32:37 +0100 outgoing
4259 status_update 2015-11-10 22:32:42 +0100 partially_successful 2015-11-10 22:32:42 +0100 partially_successful
4428 response 2015-11-17 11:29:40 +0100 2015-11-18 13:25:58 +0100 partially_successful incoming
4468 followup_sent 2015-11-18 13:25:52 +0100 outgoing
4469 status_update 2015-11-18 13:25:58 +0100 partially_successful 2015-11-18 13:25:58 +0100 partially_successful
4750 response 2015-12-03 13:27:51 +0100 2015-12-29 23:24:50 +0100 successful incoming
4758 status_update 2015-12-03 18:13:24 +0100 partially_successful 2015-12-03 18:13:24 +0100 partially_successful
5329 edit 2015-12-29 23:24:50 +0100 successful 2015-12-29 23:24:50 +0100 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.