Baza podataka o oštećenosti šumskih ekosustava u Republici Hrvatskoj s opisom biljnih zajednica (otvaranje baze podataka)

Miroslav Schlossberg made this pristup informacijama request to Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

The request was successful.

From: Miroslav Schlossberg

Za: Agencija za zaštitu okoliša

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Baza podataka o oštećenosti šumskih
ekosustava u Republici Hrvatskoj s opisom biljnih zajednica - .
Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona
o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Link to this

From: Branka Ilakovac


Attachment Sume.xls
327K Download View as HTML


Poštovani gospodine Schlossberg,

Vezano uz Vaš Zahtjev za pristup informacijama u privitku Vam dostavljam podatke iz Baze podataka o oštećenosti šumskih ekosustava u Republici Hrvatskoj s opisom biljnih zajednica, u traženom formatu.

Srdačan pozdrav,

Branka Ilakovac, dipl. novinar
Službenik za informiranje

show quoted sections

Link to this

From: Miroslav Schlossberg

Poštovani Branka Ilakovac,

Hvala vam na dostavi datoteke u xls obliku.

Ljubazno vas molim da zaprimite i potvrdite primitak ovog

ZAHTJEVA ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Baza podataka o oštećenosti šumskih
ekosustava u Republici Hrvatskoj s opisom biljnih zajednica - .
Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona
o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Studeni 23, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

U datoteci prilozenoj uz vas odgovor 23. studenog, dostavili ste
datoteku koja sadrzi HTML kod:

< table border=1 style='border: solid 1px rgb(192
< / form>

< / body>
< / html>

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu, sto trenutno nije moguce
iz HTML koda.

Molim vas dostavu informacija kako je trazeno u obliku koji
omogucuje ponovnu uporabu informacija, te link na portal
data.gov.hr gdje je navedena informacija objavljena.

Način pristupa informaciji:
- na drugi prikladan način (elektronskim putem).

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Link to this

From: Branka Ilakovac


Attachment sume.xlsx
117K Download View as HTML


Poštovani gospodine Schlossberg,

 

u privitku Vam dostavljam tražene podatke iz baze u novijem XLSX formatu.

 

Srdačan pozdrav,

 

Branka Ilakovac, dipl. novinar

Službenik za informiranje

 

show quoted sections

Link to this

From: Miroslav Schlossberg

Poštovani Branka Ilakovac,

Hvala vam na dostavljenoj ispravnoj datoteci.

Molim vas jos odgovor na preostali dio zahtjeva:

- link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka
(data.gov.hr).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Link to this

From: Miroslav Schlossberg

Poštovani Branka Ilakovac,

Ljubazno vas podsjecam da je istekao rok za odgovor na zahtjev za
dopunu odnosno ispravak informacije koji sam poslao 23.studenog.

Molim Vas da mi bez odgode odgovorite na upućeni zahtjev: U
protivnom ću biti primoran podnijeti
žalbu Povjerenici za informiranje zbog kršenja ustavnog prava na
pristup informacijama.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Link to this

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Danas je Povjereniku izjavljena zalba radi sutnje administracije na zahtjev za dopunu odnosno ispravak informacije.

Link to this

From: info


Attachment 4211 001.pdf
758K Download View as HTML


Poštovani,
 
U prilogu šaljemo Vam odgovor – veza:  dopis Povjerenice za informiranje,
KLASA:008-04/15-01/572, UR.BROJ: 401-01/21-16-02.
 
Srdačan pozdrav,
 
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 
Radnička cesta 80/7
 
10 000 Zagreb
 
P Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte.
 
Izjava o odricanju od odgovornosti:
 
Ova poruka elektroničke pošte je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. U slučaju da ste je primili pogreškom, niste ovlašteni
čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako
ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije iz svojega
računalnog sustava. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne preuzima
nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg
podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s
registriranim predmetom poslovanja Agencije. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Agencije.
Hvala!

Link to this

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

AZOP je objavio trazene podatke na data.gov.hr portalu i o tome je dostavio obavijest u prethodnom odgovoru.

Link na dataset:
http://data.gov.hr/dataset/o-te-enost-um...

Link to this

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Danas je zaprimljeno rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se odbija zalba radi "sutnje uprave" kao neosnovana.

Povjerenik u bitnome navodi da s obzirom da je HAOP kao tijelo javne vlasti zaljiteljev zahtjev za ponovnu uporabu informacija od 21. studenog 2015. godine rijesilo u zakonskom roku iz clanka 29. Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenica za informiranje utvrdila je da nije doslo do tzv. "sutnje uprave", a sam zahtjev je rijesen sukladno odredbama navedenog Zakona te je iz tog razloga zalba zaljitelja neosnovana.

Klasa UP/II-008-07/16-01/91
Urbroj 401-01/21-16-01
Zagreb, 18. travnja 2016.

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb only: