Za: Općina Štitar
Molim Vas da mi u pdf dostavite :
- zahtjev i obrazloženje distributera vode i odvodnje za odobrenje trenutne cijene vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike na području Vaše Općine
- odluku i obrazloženje odluke kojim je općinsko vijeće prihvatilo trenutnu cijenu vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike na području Vaše Općine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Opcina Stitar, Općina Štitar

1 privitaka

Poštovani,

Sukladno vašem upitu od 08. siječnja dostavljamo Vam:

1. Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti na odluku o cijeni vodnih usluga

s obrazloženjem, od strane distributera vodoopskrbe za područje općine
Štitar.
2. Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj.

S poštovanjem, Općina Štitar.

Za: Opcina Stitar
Poštovani
Vjerujem da se radi o greški jer mi niste dostavili tražene dokumente iako ste u odgovoru na moj zahtjev napisali da ga dostavljate u prilogu. U prilogu je dostavljen samo Vaš upis u upisnik.
Molim Vas da mi dostavite tražene podatke.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Opcina Stitar, Općina Štitar

4 privitaka

Poštovani,

dostavljamo Vam skenirane dokumente navedene u dostavljenom mailu i greškom
priloga.

Gosp. Tikvić, Općina Štitar , kako Vam je poznato je najmlađa općina u RH,
osnovani smo 2006. godine,
do nove raspodjele sredstava i primjene zakona o RR imali smo vrlo mali
proračun.
Iz tog razloga u općini je zaposleno samo dva djelatnika, Administrativni
tajnik i Komunalni redar,
te Općinski načelnik koji dužnost obnaša profesionalno iz razloga potrebe
obima poslovanja.
Uz redovne obveze pokušavamo pratiti i ostale, kojih je svakim danom sve
više, te molimo za razumijevanje mogućih ev. propusta.

Hvala na razumijevanju, Općina Štitar.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org