Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Sonja Radočaj je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb kao dio skupine poslane na 5 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani,
niže dostavljam zahtjev za pristup informacijama.

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi ovo tijelo javne
vlasti, s podacima za period od 2011. godine do 2015. godine
(uključujući navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN
141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi
evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje.
Također je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće
podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost
koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište
državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog
tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Sonja Radočaj
(podnositelj zahtjeva)

Ured Glavnog Ravnatelja Policije, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

priloženo Vam dostavljamo dopis vezan uz Vaš zahtjev.
Ljubazno molimo potvrdite primitak.

S poštovanjem,
Ured glavnog ravnatelja policije

Poštovani,

potvrđujem primitak odgovora.

S poštovanjem,
Sonja Radočaj

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org