Dress code u hrvatskim školama

Hanna Mohar je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Osnovna škola Oroslavje, Oroslavje kao dio skupine poslane na 1000 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Osnovna škola Oroslavje

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

OS Oroslavje, Osnovna škola Oroslavje, Oroslavje

2 privitaka

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE

KLASA: 008-01/16-01/01

URBROJ: 2113/04-380-22-16-2

Oroslavje, 4.10.2016.

 

 

 

                                                                                                             
 

Predmet:         Zahtjev o pravu na pristup informacijama

                        - informacija, dostavlja se

 

U skladu s Vašim Zahtjevom za pristup informacijama vezanim uz Dress code
u hrvatskim školama dajemo informaciju da naša škola nema propisan način
odijevanja za učenike i učitelje.  Ostali radnici škole domari, spremačice
i kuhari te učitelj kemije odijevaju se i koriste radnu odjeću u skadu s
Zakonom o zaštiti na radu te Procjenom rizika Osnovne škole Oroslavje

Napominjemo da škola ima Etički kodeks neposrednih nositelja
odgojno-obrazovne djelatnosti  gdje se u članku 22. navodi da osobni
izgled svih radnika škole za vrijeme obavljanja poslova u školi i onih u
vezi s radom škole mora biti na odgovarajućoj razini oficijelnosti i
ozbiljnosti.

Predmetni akt nalazi se na internteskoj stranici škole:
www.os-oroslavje.skole.hr.

 

S poštovanjem,

 

 

Službenik za informiranje:

Anica Curman

 

 

 

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org