Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Zdenka Radoš je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije kao dio skupine poslane na 254 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka 3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte, navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Roman Rodic, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

Poštovana!

Obzirom da još uvijek nemamo sistematiziran ustroj tvrtke za sada sam ja, ova e-mail adresa, adresa tvrtke kao i svi navedeni kontakti jedini ovlašten zaprimati i proslijeđivati na postupanje sve upite, prigovore, žalbe i slično za cijelu tvrtku.

U tijeku je sistematizacija radnih mjesta i ustroj tvrtke nakon čega ćemo Vas obavijestiti hoće li biti kakvih promjena od gore navedenog.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Roman Rodić, bacc.oec

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina 1, 10000 Zagreb
tel:01/3492 100, fax:01/3492 104
OIB:54189804734
e-mail:[Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org