Financiranje medija

Melisa Skender je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Sveti Đurđ kao dio skupine poslane na 569 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Sveti Đurđ

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Općina Sveti Đurđ

Poštovani,

Zaprimili smo Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama te Vam dostavljamo slijedeći odgovor:

Općina Sveti Đurđ ima za 2016.godinu sklopljene ugovore za usluge informiranja sa :
-"Radio Ludbreg" d.o.o. Ludbreg u mjesečnom iznosu od 1.250,00. kuna
-"Conceptus Publica" d.o.o. Varaždin (e-Varaždin) za uslugu oglašavanja u mjesečnom iznosu od 569,79 kn, tj. godišnje 6.837,50 kn
-"Varaždinske vijesti" Varaždin, ugovorne usluge za objavu oglasa i natječaja u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna
-"Regionalni tjednik"d.o.o. Varaždin za informativno-promotivne usluge oglašavanjem u novinskom mediju "7Plus Regionalni tjednik"
u mjesečnom iznosu od 625,00 kuna, te
- "Glasila" d.o.o. Petrinja za objavu akata u "Službenom vjesniku Varaždinske županije"
Navedeni popis medija plaćen je sa stavke proračuna 32331-Elektronski mediji, 32332 - Tisak i 32339-Ostale usluge promidžbe i informiranja.

Općina Sveti Đurđ ima za 2017.godinu sklopljene ugovore za slijedeće:
-"Radio Ludbreg" d.o.o. Ludbreg u mjesečnom iznosu od 1.250,00 kuna
"Conceptus Publica" d.o.o. Varaždin za uslugu oglašavanja u na (e-Varaždin) u mjesečnom iznosu od 569,79
-"Varaždinske vijesti" Varaždin, ugovorne obveze za objavu oglasa i natječaja u mjesečnom iznosu od 625,00 kuna
-"Regionalni tjednik" d.o.o. Varaždin za informativno-promotivne usluge oglašavanjem u novinskom mediju "7Plus Regionalni tjednik"
u mjesečnom iznosu od 625,00 kuna, te
-"Glasila" d.o.o. Petrinja za objavu akata u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".
Navedeni popis medija plaćen je sa stavke proračuna 32331-Elektronski mediji, 32332-Tisak i 32339-Ostale usluge promidžbe i informiranja.

Ostale podatke koje ste naveli nismo imali tokom 2016. i 2017. godine.

S poštovanjem,
Općina Sveti Đurđ
Josip Jany

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org