Financiranje medija

Melisa Skender je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Križ kao dio skupine poslane na 569 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Križ

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Općina Križ

Poštovana,

kako bi Vam ustupili informaciju koju tražite, a sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i85/15) molim Vas da nam se predstavite kako bi znali kome dajemo spomenutu informaciju.

S poštovanjem,

Maja Dundović Pleša mag. nov.
Samostalna upravna referentica
za informiranje i opće poslove

Općina Križ
Trg Svetog Križa 5
HR – 10314 KRIŽ
T: +385 1 28 31 510
G: +385 91 2824 511
F: +385 1 2831 515
M: [e-mail adresa]
U: www.opcina-kriz.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Općina Križ

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostavit ću odvojeno putem
privatnog emaila, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da
želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku
adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim Vas da moje
osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja
odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Općina Križ

2 privitaka

Poštovana,

    

povodom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od dana 21.10.2017. godine
(KLASA: 008-01/17-01/17, URBROJ: 15-17-1), a sukladno odredbama Zakona o
pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13. i  85/15.),
obavještavamo Vas da je Vaš zahtjev usvojen. 

Sukladno traženju, u privitku dostavljamo informacije o traženim podacima.

 

S poštovanjem,

 

[1]Općina Križ
Maja Dundović Pleša mag. nov.
Samostalna upravna referentica

za informiranje i opće poslove

Općina Križ
Trg Svetog Križa 5
HR – 10314 KRIŽ
T:  +385 1 28 31 510 
G: +385 91 2824 511 
F:   +385 1 2831 515
M: [2][e-mail adresa
U: [3]www.opcina-kriz.hr

 

References

Visible links
1. http://www.opcina-kriz.hr/
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.opcina-kriz.hr/

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org