Financiranje medija

Melisa Skender je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Sveti Petar Orehovec kao dio skupine poslane na 569 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Sveti Petar Orahovec

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Općina Sveti Petar Orehovec

Poštovana,

Vezano za Vaš Zahtjev za pristup informacijama dajemo Vam slijedeće
informacije:
U 2016. godini Općina Sveti Petar Orehovec za financiranje medija je
utrošila sredstva kako slijedi:

- RADIO KRIŽEVCI d.o.o. Sredstva temeljem suvlasništva, iznos 8.000,00 kuna,
proračunska stavka - informiranje mještana putem javnih medija,
- RADIO KRIŽEVCI d.o.o. - Javni poziv - evidentiranje nerazvrstanih cesta,
iznos 1.000,00 kuna, proračunska stavka - informiranje mještana putem javnih
medija,
- RADIO KRIŽEVCI d.o.o. Javni poziv - evidentiranje nerazvrstanih cesta,
iznos 2.000,00 kuna, proračunska stavka - informiranje mještana putem javnih
medija,
- CODEC PRODUCTION, Obrt za usluge, vlasnik Tomislav Belušić, Mladine 57,
Križevci, iznos 1.000,00 kuna, snimanje "Posveta uskrsnog jaja - pisanice",
proračunska stavka - ostale usluge promidžbe i informiranja,
- PLAN MEDIA d.o.o Koprivnica, objava Čestitke za Dan Općine iznos 900,00,
proračunska stavka - ostale usluge promidžbe i informiranja,
- PLAN MEDIA d.o.o Koprivnica, Objava javnog poziva za uvid u II. Izmjene
PPU Općine Sveti Petar Orehovec, iznos 1.781,25 kuna, proračunska stavka -
ostale usluge promidžbe i informiranja,
- CODEC PRODUCTION, Obrt za usluge, vlasnik Tomislav Belušić, Mladine 57,
Križevci, iznos 1.200,00 kuna, snimanje "Proslave Dana Općine", proračunska
stavka - ostale usluge promidžbe i informiranja

U 2017. godini Općina Sveti Petar Orehovec za financiranje medija je
utrošila sredstva kako slijedi:

- RADIO KRIŽEVCI d.o.o. Sredstva temeljem suvlasništva, iznos 8.000,00 kuna,
proračunska stavka - informiranje mještana putem javnih medija,
- RADIO KRIŽEVCI d.o.o. Promidžba programa uz Dan Općine, iznos 1.250,00
kuna, proračunska stavka - ostale usluge promidžbe i informiranja,
- Večernji list d.o.o. Zagreb - Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih
cesta, iznos 2.712,50 kuna, proračunska stavka - ostale usluge promidžbe i
informiranja,
- Večernji list d.o.o. Zagreb - lokalni izbori, objava Kandidacijskih lista,
iznos 4.495,00 kuna, proračunska stavka - grafičke i tiskarske usluge,
- PLAN MEDIA d.o.o Koprivnica, objava rezultata lokalnih izbora, iznos
1.875,00 kuna, proračunska stavka - grafičke i tiskarske usluge,
- PLAN MEDIA d.o.o Koprivnica, objava promidžbe za Dan Općine iznos, 3.
375,00, proračunska stavka - grafičke i tiskarske usluge,
- CODEC PRODUCTION, Obrt za usluge, vlasnik Tomislav Belušić, Mladine 57,
Križevci, iznos 2.881,00 kuna, snimanje "Proslave Dana Općine", proračunska
stavka - ostale usluge promidžbe i informiranja,
- Udruga za promicanje građanske političke kulture "Demokroacija", Pesek 61,
Oglašavanje proslave Dana Općine na potralu "Prigorski hr", iznos 1.000,00
kuna - proračunska stavka - ostale usluge promidžbe i informiranja,
- Glas Podravine d.o.o. Koprivnica, promidžba Općine Sveti Petar Orehovec u
Vinskom vodiču Koprivničko-križevačke županije, iznos 3.750,00 kuna,
proračunska stavka - grafičke i tiskarske usluge,

Napominjemo da su sve usluge naručene putem narudžbenice. Napominjemo da s
niti jednim medijem općina nema sklopljen ugovor o materijalnim uslugama.

S poštovanjem ,
OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC
Službenik za informiranje

Mirko Benko

From: Melisa Skender
Sent: Saturday, October 21, 2017 12:46 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Sveti Petar Orahovec
Subject: Financiranje medija

Za: Općina Sveti Petar Orahovec

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #4888 email]

Je li [Općina Sveti Petar Orahovec e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Sveti Petar Orahovec? Ako da,
molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org