Nalog o dostavi informacija Povjerenice za informiranje ministarstvima u 2017. godini

Zahtjev je uspješan.

Za: Povjerenik za informiranje, Zagreb

Poštovani,

u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo sljedeće informacije:

Je li tijekom 2017. godine Povjerenica za informiranje naložila dostavu odgovora na ZPPI zahtjeve u vezi žalbi na tzv. „šutnju uprave“ narednim tijelima, i ako da, kojem tijelu/kojim tijelima:

a. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
b. Ministarstvo uprave,
c. Ministarstvo zdravstva,
d. Ministarstvo pravosuđa,
e. Ministarstvo hrvatskih branitelja,
f. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,
g. Ministarstvo državne imovine,
h. Ministarstvo unutarnjih poslova,
i. Ministarstvo financija,
j. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta,
k. Ministarstvo obrane,
l. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova,
m. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava,
n. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
o. Ministarstvo poljoprivrede,
p. Ministarstvo turizma,
q. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
r. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
s. Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
t. Ministarstvo kulture?

Odgovor molimo dostaviti elektroničkom poštom na adresu s koje je ovaj zahtjev poslan.

S poštovanjem,

GONG

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org