Nelogična cijena preporučenih pošiljaka za inozemstvo

Željko Mihanović je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatska pošta, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Željko Mihanović

Poštovani HP - Hrvatska pošta,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Često šaljem u inozemstvo preporučene pošiljke težine od 1000 do 2000 g.
Cijena slanja takve pošiljke do Australije ili Hong Konga iznosi 170 kn a slanje iste takve pošiljke na potpuno isti način do Slovenije ili Bosne iznosi oko 168 kn - svega 2 kn manje.
Zar ne bi trebala biti veća razlika u cijeni?
Poštarina za paket koji pošaljem u 100 km udaljenu Ljubljanu svega je dvije kune jeftinija od paketa koji pošaljem u 15000 km udaljen Melbourn.
Kako je to moguće?

S poštovanjem,

Željko Mihanović

Davor Jakovac, Hrvatska pošta, Zagreb

Poštovani,
Vaš smo mail proslijedili nadležnoj osobi za pristup informacijama. Sve informacije o načinu pristupa informacijama možete pronaći na našim korporativnim stranicama. http://hrvatska.posta.hr/default.aspx?id...

Srdačan pozdrav

Davor Jakovac

prikazati citirane dijelove

Kontakt centar Hrvatske pošte d.d., Hrvatska pošta, Zagreb

Poštovani,

 

dozvolite da iskoristimo priliku da Vam zahvalimo što pokazujete interes
za usluge Hrvatske pošte te nas informirate o našim uslugama na način kako
to vide sami korisnici. Iz tako dobivenih informacija imamo mogućnost i
obavezu poduzeti sve potrebite radnje s ciljem otklanjanja mogućih
poteškoća i nesporazuma, povećanja kvalitete usluga i zadovoljstva
korisnika.

 

Cjenike u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu donosi Uprava
Hrvatske pošte svojom odlukom, a svi cjenici javno su dostupni na web
stranicama Hrvatske pošte: [1]www.posta.hr.

 

Svakako je potrebno napomenuti da se, prije početaka njihove primjene,
cjenici poštanskih usluga obvezno dostavljaju Hrvatskoj agenciji za mrežne
djelatnosti (HAKOM), sukladno odredbama članka 45. Zakona o poštanskim
uslugama (NN 144/12, 153/13; u daljnjem tekstu: ZPU).

 

U vjeri da ćete biti zadovoljni danim obrazloženjem, srdačno Vas
pozdravljamo.

 

U slučaju neslaganja, obavještavamo Vas da u HP – Hrvatskoj pošti d.d.
djeluje Povjerenstvo za pritužbe potrošača pri HP – Hrvatskoj pošti d.d.,
Branimirova  4, 10000 Zagreb, kojem se možete obratiti radi zaštite svojih
interesa, sukladno odredbi članka 54. stavka 5. ZPU i članka 25. stavka 3.
Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14).

 

 

 

S poštovanjem,

 

Martina Solgat

Sektor za korisnike

 

Hrvatska pošta d.d.

Jurišićeva 13

10000 Zagreb

telefon: 072 303 304

telefaks: +385 1 6626 889

E-mail: [email address]

Website: www.posta.hr

 

PRAVNE NAPOMENE:

Sadrzaj ove poruke i eventualno prilozenih datoteka je povjerljiv i
namijenjen iskljucivo osobama ili subjektima na koje je poruka
naslovljena. Bilo kakvo kopiranje, distribuiranje, modificiranje ili
prenošenje bilo kojeg dijela ove poruke, izrijekom je zabranjeno. Ukoliko
primatelj ove poruke nije namjeravani i/ili ovlašteni primatelj, molimo
obavijestiti pošiljatelja, a poruku i sve njene priloge odmah, bez
citanja, trajno ukloniti iz racunalnog sustava. Iako smo poduzeli sve
razumne korake osigurati slanje ove poruke bez virusa, primitak istih ne
mozemo iskljuciti. Hrvatska pošta d.d. iskljucuje svoju odgovornost za
eventualnu štetu nastalu primitkom i/ili korištenjem ove poruke kao i
priloga sadrzanih u poruci. Sadrzaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci
su od osobe pošiljatelja i ne predstavljaju nuzno stavove Hrvatske pošte
d.d.

 

DISCLAIMER:

The contents of this email as well as any file attached to it are
confidential and intended solely for individuals or entities which they
are addressed to. Any copying, distribution, modification or disclosure of
any part of information contained herein is prohibited. If the recipient
of this message is not intended and/or authorized recipient, please notify
the sender and permanently remove the message and all attached files from
your system without reading. Although we have taken reasonable step to
ensure that this email and attachments are free from any virus, the
receipt of such we can not exclude. Croatian post inc. accepts no
liability for any potential damage caused by the receipt and/or usage of
this message and files attached to it. The thoughts and opinions expressed
in this message are the sender's alone and do not necessarily represent
the opinion of Croatian post inc.

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org