Okvirni sporazum za telekomunikacijske usluge

Pisani zahtjev podnositelja Milka Schlossberg za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Milka Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

- Okvirni sporazum za korištenje javnih govornih, podatkovnih i
mješovitih usluga te dopunskih i pomoćnih usluga u pokretnoj
elektroničkoj komunikacijskoj mreži, zajedno s uređajima (GSM
telefoni i 3G/4G modemi) i s elektroničkim karticama (SIM kartice)
(na dvije godine) ev.br. 7/2013, grupa A i B, Državni ured za
središnju javnu nabavu; Klasa 406-01/13-03/07, Ur.broj 535-13-43;
datum 19.08.2013.

Na ovu adresu u digitalnom obliku dostavite presliku okvirnog
sporazuma zajedno s troškovnikom koji je priložen uz okvirni
sporazum.

S poštovanjem,

Milka Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Milka Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede

Postovani,

Ljubazno vas molim da potvrdite jeste li zaprimili moj zahtjev za
pristup informacijama poslan 13.3.2016.

S poštovanjem,

Milka Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Saša Guttman
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Attachment 5788379 1.pdf
5.4M Download View as HTML


Poštovani,

Vezano za Vaš Zahtjev o pravu na pristup informacijama koje je Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo 13. ožujka 2016. godine,
a u kojem tražite Okvirni sporazum za telekomunikacijske usluge, u privitku ovog maila šaljemo Vam odgovor odnosno Sporazum.

S poštovanjem,

Ministarstvo poljoprivrede

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: