Porezni dug tvrtke Agrokor

Duje Prkut je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Ministarstvo financija

Za: Ministarstvo financija

S poštovanjem,

Sukladno Zakon o pravu na pristup informacijama tražim pristup sljedećim informacijama:
- visina poreznog duga tvrtke Agrokor:
o na dan 06.05.2015. - smjena/ostavka ministra Linića
o na dan 08.11.2015. - izbori za zastupnike Hrvatskog sabora
o na dan 22.01.2016. - Zdravko Marić imenovan za ministra financija
o na dan 25.01.2017. - tvrtka Agrokor odbila novi kreditni aranžman
o na dan 16.03.2016. - ministar Zdravko Marić demantira medijske natpise o visini duga tvrke Agrokor, priopćenje Agrokora o nepostojanju “dospjelih obveza što se tiče poreza prema hrvatskoj državi“

- odgode, obročna plaćanja ili reprogramiranja naplate poreznog duga odobrena tvrtki Agrokor u periodu 01.05.2015.-17.03.2016.

Imajući na umu da je zabilježen povećani interes javnosti za pitanje visine poreznog duga tvrtke Agrokor, zabrinjava da se ministar financija Marić u odbijanju davanja informacija pozvao na pogrešne zakonske odredbe. Naime, u svom obraćanju medijima o nemogućnosti davanja detaljnih informacija o poreznom dugu tvrtke Agrokor izjavio je sljedeće: „Odnos poreznog obveznika i porezne uprave zadire i ulazi u sferu porezne tajne. Sigurno se o detaljima ne može govoriti osim u slučajevima koji su propisani zakonom, odnosno u slučajevima kada se i sama kompanija o tome oglasi, odnosno da privolu“. Zabrinjava da odgovor ministra Marića ne reflektira postojanje Zakona o pravu na pristup informacijama, prema kojem se pristup informacijama o poreznom dugu može ograničiti tek nakon provedbe testa proprorcionalnosti i javnog interesa, čiji rezultat mora jasno pokazati da u pojedinačnoj situaciji interes javnosti ne preteže nad interesom zaštite odnosa porezni obveznik-porezna uprava i nad interesom zaštite instituta porezne tajna. Stoga je upućen ovaj službeni zahtjev za pravom na pristup informacijama, kako bi se osigurala provedba test aproporcionalnosti i javnog interesa, jednog od ključnih insturmenata očuvanja ustavnog prava građana na pristup informacijama. Osim toga, od trenutka kada je ministar Marić dao svoju izjavu medijima, tvrtka Agrokor se o svom poreznom dugu samostalno očitovala javnosti kroz priopćenje medijima. Ovim medijskim istupom ispunjeni su uvjeti navedeni u čl.8.st.11. Općeg poreznog zakona, te se bilo kakvo iznošenje podataka o poreznom dugu tvrtke Agorkor ne može smatrati povredom porezne tajne, već iznošenjem potpunih informacija o dugu. Odnosno, Ministarstvo financija više ne može odbijati dati informacije o visini poreznog duga tvrtke Agrokor pod izgovorom obveze čuvanja porezne tajne.
Stoga, pozivamo službenika za informiranje da provede test proporcionalnosti javnog interesa, a da se u provedbi testa javnog interesa neizostavno osvrne i na sljedeću argumentaciju, koja ide u korist davanja pristupa traženim informacijama:

1) Zahtjev za pravom na pristup informacijama ne traži sve informacije o poreznim dugovanima Agrokora već za samo jedan specifični period. Vezano uz taj vremenski period, postoje informacije o poreznom dugu koje je iznio bivši ministar Linić (1) (a ministar Marić nije demantirao), informacije o visini poreznog duga od 800 milijuna eura koje su prenijeli hrvatski mediji (a koje je ministar Marić demantirao (2)) , te informacije prisutne u priopćenju Agrokora (3) (koje ministar Marić nije demantirao). Ministar Marić ima zakonsku mogućnost demantirati sve netočne medijske napise i javno prenesene informacije o visini poreznog duga nekog poreznog obveznika. Budući da izjava ministra Linića nije demanirana od strane ministra (za razliku od drugih izjava i medijskih natpisa), u ovom trenutku ju trebamo tretirati kao točnu. S druge strane, budući da ministar Marić nije regirao na priopćenje tvrkte Agrokor, sadržaj tog priopćenja bi trebali tretirati kao potpunu informaciju. Stoga je davanje pristupa informacijama o visini poreznog duga na kraju mandata ministra Linića i na datum izdavanja Agokorovog priopćenja, ujedno i mehanizam potvrde da je ministar Marić na primjeren način – nepristrano i objektivno – pristupio demantiranju netočnih medijskih natpisa i navoda o visini poreznog duga Agrokora.

2) Ministar Marić se kao bivši zaposlenik tvrtke Agrokor nalazi u percipiranom sukobu interesa. Stoga se treba smatrati opravdanim svaki povećan interes javnosti za informacijama o odnosu tvrtke Agrokor i tijela javne vlasti kojem je na čelu ministar Marić (Ministarstvo financija – porezna uprava), u odnosu na neku drugu tvrtku s poreznim dugom s kojom ministar Marić nije povezan. Davanjem cjelokupnih informacija o ukupnim poreznim dugovanjima Agrokora, osnažilo bi se povjerenje javnosti da su sve odluke vezane uz način otplate dugova tvrtke Agrokor bile vođene isključivo javnim interesom, što bi doprinijelo očuvanju vjerodostojnosti i integriteta funkcije ministra financija. Davanjem pristupa traženim informacijama javnost bi bila upoznata s kretanjem poreznih dugovanja tvrtke Agrokor od trenutka kada je Zdravko Marić počeo obnašati funkciju ministra financija. Smatram da uvid javnosti u ove informacije tim više opravdan jer trenutno neopovrgnute informacije prisutne u medijskom prostoru ukazuju da je čitav porezni dug Agrokora nastao isključivo za vrijeme mandata ministra Marića.

3) Bilo kakvi javni istupi ministra Marića ili Ministarstva financija – Porezne uprave, vezane uz porezna dugovanja tvrtke Agrokor, ne mogu se smatrati kršenjem porezne tajne. Naime, Opći porezni zakon jasno propisuje sljedeće: „Iznimno, obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena ako Ministarstvo financija Porezna uprava i Carinska uprava bez pristanka poreznog obveznika objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja i na svojim mrežnim stranicama podatke potrebne radi ispravljanja netočnih ili nepotpunih informacija u slučaju ako je netočne ili nepotpune informacije porezni obveznik izravno ili neizravno dostavio sredstvima javnog priopćavanja .(4)“ Tvrtka Agrokor se putem priopćenja javno očitovala o nepostojanju dospjelih poreznih obveza. Ukoliko su ove informacije netočne, ministar financija Marić ih mora opovrgnuti, baš kao što je napravio u slučaju netočnih medijskih natpisa o poreznim dugovanjima Agrokora u visini od 800 milijuna eura. S druge strane, ukoliko Agrokor nije objavio potpune informacije o svojim poreznim dugovanjima, objava tih potpunih informacija od strane Ministarstva nebi predstavljala kršenje obveze čuvanja porezne tajne, jer bi se radilo o iznimci propisanoj čl.8.st.11. Općeg poreznog zakona. Stoga, u okviru Općeg poreznog zakona ne postoje prepreka za odobrenje pristupa traženim informacijama.

4) Na samom kraju, postoji povećan interes javnosti za sve informacije u posjedu tijela javne vlasti, a koje se tiču tvrtke Agrokor, s obzirom na značaj kojeg ona ima za hrvatsko gospodarstvo. Gotovo svi relevantni politički akteri, stručnjaci i analitičari ukazuju na to da će sudbina tvrtke Agrokor imati snažan utjecaj na hrvatski gospodarski rast, obujam ekonomije, broj zaposlenih, porezne prihode države, itd... Imajući na umu da 16% BDP direktno ovisi o Agrokoru, te da tvrtka zapošljava 30 tisuća radnika, smatramo da informacije o toj tvrtki, a koje se nalaze u posjedu tijela javne vlasti, moraju biti dostupnije javnosti, negoli je to slučaj kod ostalih poslovnih subjekata u državi.

Lijep pozdrav,
Duje Prkut

Izvori:

(1) U prilogu o trenutnom financijskom stanju tvrtke Agrokor, u emisiji Točka na tjedan (19.03.2017.) N1 televizije, o poreznim dugovanjima tvrtke Agrokor bivši ministar financija Linić izjavio je sljedeće: „Moji podaci su da se kreće negdje oko 800 milijuna kuna.“ O visini poreznog duga u periodu dok je on bio ministar, Linić je izjavio : „Ni kune nije bio dužan.„

(2) http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/minis...

(3) http://www.vijesti.rtl.hr/novosti/hrvats...

(4) Opći porezni zakon (NN115/16), Obveza čuvanja porezne tajne čl.8.st.11.

S poštovanjem,

Duje Prkut

Marina Mikulić Boss,

Poštovani,

Ministarstvo financija, službenik za infomiranje, zaprimio je dana 23. ožujka 2017. godine Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste zatražili informacije o visini poreznog duga tvrtke Agrokor.

Obavještavamo Vas da je predmetni zahtjev ustupljen Poreznoj upravi, upravnoj organizaciji u sastavu Ministarstva financija, službeniku za informiranje Porezne uprave Marku Nenadiću, e-kontakt: [Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb e-mail za zahtjeve]
u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15).

S poštovanjem,

Marina Mikulić Boss,
službenik za informiranje
Ministarstva financija
________________________________________
Šalje: Duje Prkut [[ZPPI #3208 email]]
Poslano: 23. ožujak 2017. 14:08
Prima: Marina Mikulić Boss
Predmet: Porezni dug tvrtke Agrokor

Za: Ministarstvo financija

Za: Ministarstvo financija

S poštovanjem,

Sukladno Zakon o pravu na pristup informacijama tražim pristup
sljedećim informacijama:
- visina poreznog duga tvrtke Agrokor:
o na dan 06.05.2015. - smjena/ostavka ministra Linića
o na dan 08.11.2015. - izbori za zastupnike Hrvatskog sabora
o na dan 22.01.2016. - Zdravko Marić imenovan za ministra financija
o na dan 25.01.2017. - tvrtka Agrokor odbila novi kreditni aranžman
o na dan 16.03.2016. - ministar Zdravko Marić demantira medijske
natpise o visini duga tvrke Agrokor, priopćenje Agrokora o
nepostojanju “dospjelih obveza što se tiče poreza prema hrvatskoj
državi“

- odgode, obročna plaćanja ili reprogramiranja naplate poreznog
duga odobrena tvrtki Agrokor u periodu 01.05.2015.-17.03.2016.

Imajući na umu da je zabilježen povećani interes javnosti za
pitanje visine poreznog duga tvrtke Agrokor, zabrinjava da se
ministar financija Marić u odbijanju davanja informacija pozvao na
pogrešne zakonske odredbe. Naime, u svom obraćanju medijima o
nemogućnosti davanja detaljnih informacija o poreznom dugu tvrtke
Agrokor izjavio je sljedeće: „Odnos poreznog obveznika i porezne
uprave zadire i ulazi u sferu porezne tajne. Sigurno se o detaljima
ne može govoriti osim u slučajevima koji su propisani zakonom,
odnosno u slučajevima kada se i sama kompanija o tome oglasi,
odnosno da privolu“. Zabrinjava da odgovor ministra Marića ne
reflektira postojanje Zakona o pravu na pristup informacijama,
prema kojem se pristup informacijama o poreznom dugu može
ograničiti tek nakon provedbe testa proprorcionalnosti i javnog
interesa, čiji rezultat mora jasno pokazati da u pojedinačnoj
situaciji interes javnosti ne preteže nad interesom zaštite odnosa
porezni obveznik-porezna uprava i nad interesom zaštite instituta
porezne tajna. Stoga je upućen ovaj službeni zahtjev za pravom na
pristup informacijama, kako bi se osigurala provedba test
aproporcionalnosti i javnog interesa, jednog od ključnih
insturmenata očuvanja ustavnog prava građana na pristup
informacijama. Osim toga, od trenutka kada je ministar Marić dao
svoju izjavu medijima, tvrtka Agrokor se o svom poreznom dugu
samostalno očitovala javnosti kroz priopćenje medijima. Ovim
medijskim istupom ispunjeni su uvjeti navedeni u čl.8.st.11. Općeg
poreznog zakona, te se bilo kakvo iznošenje podataka o poreznom
dugu tvrtke Agorkor ne može smatrati povredom porezne tajne, već
iznošenjem potpunih informacija o dugu. Odnosno, Ministarstvo
financija više ne može odbijati dati informacije o visini poreznog
duga tvrtke Agrokor pod izgovorom obveze čuvanja porezne tajne.
Stoga, pozivamo službenika za informiranje da provede test
proporcionalnosti javnog interesa, a da se u provedbi testa javnog
interesa neizostavno osvrne i na sljedeću argumentaciju, koja ide u
korist davanja pristupa traženim informacijama:

1) Zahtjev za pravom na pristup informacijama ne traži sve
informacije o poreznim dugovanima Agrokora već za samo jedan
specifični period. Vezano uz taj vremenski period, postoje
informacije o poreznom dugu koje je iznio bivši ministar Linić (1)
(a ministar Marić nije demantirao), informacije o visini poreznog
duga od 800 milijuna eura koje su prenijeli hrvatski mediji (a koje
je ministar Marić demantirao (2)) , te informacije prisutne u
priopćenju Agrokora (3) (koje ministar Marić nije demantirao).
Ministar Marić ima zakonsku mogućnost demantirati sve netočne
medijske napise i javno prenesene informacije o visini poreznog
duga nekog poreznog obveznika. Budući da izjava ministra Linića
nije demanirana od strane ministra (za razliku od drugih izjava i
medijskih natpisa), u ovom trenutku ju trebamo tretirati kao točnu.
S druge strane, budući da ministar Marić nije regirao na priopćenje
tvrkte Agrokor, sadržaj tog priopćenja bi trebali tretirati kao
potpunu informaciju. Stoga je davanje pristupa informacijama o
visini poreznog duga na kraju mandata ministra Linića i na datum
izdavanja Agokorovog priopćenja, ujedno i mehanizam potvrde da je
ministar Marić na primjeren način – nepristrano i objektivno –
pristupio demantiranju netočnih medijskih natpisa i navoda o visini
poreznog duga Agrokora.

2) Ministar Marić se kao bivši zaposlenik tvrtke Agrokor nalazi u
percipiranom sukobu interesa. Stoga se treba smatrati opravdanim
svaki povećan interes javnosti za informacijama o odnosu tvrtke
Agrokor i tijela javne vlasti kojem je na čelu ministar Marić
(Ministarstvo financija – porezna uprava), u odnosu na neku drugu
tvrtku s poreznim dugom s kojom ministar Marić nije povezan.
Davanjem cjelokupnih informacija o ukupnim poreznim dugovanjima
Agrokora, osnažilo bi se povjerenje javnosti da su sve odluke
vezane uz način otplate dugova tvrtke Agrokor bile vođene
isključivo javnim interesom, što bi doprinijelo očuvanju
vjerodostojnosti i integriteta funkcije ministra financija.
Davanjem pristupa traženim informacijama javnost bi bila upoznata s
kretanjem poreznih dugovanja tvrtke Agrokor od trenutka kada je
Zdravko Marić počeo obnašati funkciju ministra financija. Smatram
da uvid javnosti u ove informacije tim više opravdan jer trenutno
neopovrgnute informacije prisutne u medijskom prostoru ukazuju da
je čitav porezni dug Agrokora nastao isključivo za vrijeme mandata
ministra Marića.

3) Bilo kakvi javni istupi ministra Marića ili Ministarstva
financija – Porezne uprave, vezane uz porezna dugovanja tvrtke
Agrokor, ne mogu se smatrati kršenjem porezne tajne. Naime, Opći
porezni zakon jasno propisuje sljedeće: „Iznimno, obveza čuvanja
porezne tajne nije povrijeđena ako Ministarstvo financija Porezna
uprava i Carinska uprava bez pristanka poreznog obveznika
objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja i na svojim mrežnim
stranicama podatke potrebne radi ispravljanja netočnih ili
nepotpunih informacija u slučaju ako je netočne ili nepotpune
informacije porezni obveznik izravno ili neizravno dostavio
sredstvima javnog priopćavanja .(4)“ Tvrtka Agrokor se putem
priopćenja javno očitovala o nepostojanju dospjelih poreznih
obveza. Ukoliko su ove informacije netočne, ministar financija
Marić ih mora opovrgnuti, baš kao što je napravio u slučaju
netočnih medijskih natpisa o poreznim dugovanjima Agrokora u visini
od 800 milijuna eura. S druge strane, ukoliko Agrokor nije objavio
potpune informacije o svojim poreznim dugovanjima, objava tih
potpunih informacija od strane Ministarstva nebi predstavljala
kršenje obveze čuvanja porezne tajne, jer bi se radilo o iznimci
propisanoj čl.8.st.11. Općeg poreznog zakona. Stoga, u okviru Općeg
poreznog zakona ne postoje prepreka za odobrenje pristupa traženim
informacijama.

4) Na samom kraju, postoji povećan interes javnosti za sve
informacije u posjedu tijela javne vlasti, a koje se tiču tvrtke
Agrokor, s obzirom na značaj kojeg ona ima za hrvatsko
gospodarstvo. Gotovo svi relevantni politički akteri, stručnjaci i
analitičari ukazuju na to da će sudbina tvrtke Agrokor imati snažan
utjecaj na hrvatski gospodarski rast, obujam ekonomije, broj
zaposlenih, porezne prihode države, itd... Imajući na umu da 16%
BDP direktno ovisi o Agrokoru, te da tvrtka zapošljava 30 tisuća
radnika, smatramo da informacije o toj tvrtki, a koje se nalaze u
posjedu tijela javne vlasti, moraju biti dostupnije javnosti,
negoli je to slučaj kod ostalih poslovnih subjekata u državi.

Lijep pozdrav,
Duje Prkut

Izvori:

(1) U prilogu o trenutnom financijskom stanju tvrtke Agrokor, u
emisiji Točka na tjedan (19.03.2017.) N1 televizije, o poreznim
dugovanjima tvrtke Agrokor bivši ministar financija Linić izjavio
je sljedeće: „Moji podaci su da se kreće negdje oko 800 milijuna
kuna.“ O visini poreznog duga u periodu dok je on bio ministar,
Linić je izjavio : „Ni kune nije bio dužan.„

(2)
http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/minis...

(3)
http://www.vijesti.rtl.hr/novosti/hrvats...

(4) Opći porezni zakon (NN115/16), Obveza čuvanja porezne tajne
čl.8.st.11.

S poštovanjem,

Duje Prkut

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #3208 email]

Je li [e-mail adresa] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Ministarstvo financija? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read
the latest advice from the Information Commissioner:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Sent request to Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb again, using a new contact address.

Marko Nenadić, Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb

Pištovani,

Službenik za informiranje Porezne uprave donio je Rješenje vezano za Vaš raniji upit koji se odnosi na tražene informacije i poslao Vam ga na adresu koju ste nam dostavili. Ukoliko na isto želite uložiti žalbu Povjerenici za informiranje, u rješenju se nalazi uputa o pravnom lijeku.

Srdačan pozdrav,

Marko Nenadić.

Poslano s mog Samsung uređaja

-------- Izvorna poruka --------
Šalje: Duje Prkut <[ZPPI #3208 email]>
Datum: 23.03.2017. 17:51 (GMT+01:00)
To: Marko Nenadić <[Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb e-mail za zahtjeve]>
Naslov: Porezni dug tvrtke Agrokor

Za: Ministarstvo financija

Za: Ministarstvo financija

S poštovanjem,

Sukladno Zakon o pravu na pristup informacijama tražim pristup
sljedećim informacijama:
- visina poreznog duga tvrtke Agrokor:
o na dan 06.05.2015. - smjena/ostavka ministra Linića
o na dan 08.11.2015. - izbori za zastupnike Hrvatskog sabora
o na dan 22.01.2016. - Zdravko Marić imenovan za ministra financija
o na dan 25.01.2017. - tvrtka Agrokor odbila novi kreditni aranžman
o na dan 16.03.2016. - ministar Zdravko Marić demantira medijske
natpise o visini duga tvrke Agrokor, priopćenje Agrokora o
nepostojanju “dospjelih obveza što se tiče poreza prema hrvatskoj
državi“

- odgode, obročna plaćanja ili reprogramiranja naplate poreznog
duga odobrena tvrtki Agrokor u periodu 01.05.2015.-17.03.2016.

Imajući na umu da je zabilježen povećani interes javnosti za
pitanje visine poreznog duga tvrtke Agrokor, zabrinjava da se
ministar financija Marić u odbijanju davanja informacija pozvao na
pogrešne zakonske odredbe. Naime, u svom obraćanju medijima o
nemogućnosti davanja detaljnih informacija o poreznom dugu tvrtke
Agrokor izjavio je sljedeće: „Odnos poreznog obveznika i porezne
uprave zadire i ulazi u sferu porezne tajne. Sigurno se o detaljima
ne može govoriti osim u slučajevima koji su propisani zakonom,
odnosno u slučajevima kada se i sama kompanija o tome oglasi,
odnosno da privolu“. Zabrinjava da odgovor ministra Marića ne
reflektira postojanje Zakona o pravu na pristup informacijama,
prema kojem se pristup informacijama o poreznom dugu može
ograničiti tek nakon provedbe testa proprorcionalnosti i javnog
interesa, čiji rezultat mora jasno pokazati da u pojedinačnoj
situaciji interes javnosti ne preteže nad interesom zaštite odnosa
porezni obveznik-porezna uprava i nad interesom zaštite instituta
porezne tajna. Stoga je upućen ovaj službeni zahtjev za pravom na
pristup informacijama, kako bi se osigurala provedba test
aproporcionalnosti i javnog interesa, jednog od ključnih
insturmenata očuvanja ustavnog prava građana na pristup
informacijama. Osim toga, od trenutka kada je ministar Marić dao
svoju izjavu medijima, tvrtka Agrokor se o svom poreznom dugu
samostalno očitovala javnosti kroz priopćenje medijima. Ovim
medijskim istupom ispunjeni su uvjeti navedeni u čl.8.st.11. Općeg
poreznog zakona, te se bilo kakvo iznošenje podataka o poreznom
dugu tvrtke Agorkor ne može smatrati povredom porezne tajne, već
iznošenjem potpunih informacija o dugu. Odnosno, Ministarstvo
financija više ne može odbijati dati informacije o visini poreznog
duga tvrtke Agrokor pod izgovorom obveze čuvanja porezne tajne.
Stoga, pozivamo službenika za informiranje da provede test
proporcionalnosti javnog interesa, a da se u provedbi testa javnog
interesa neizostavno osvrne i na sljedeću argumentaciju, koja ide u
korist davanja pristupa traženim informacijama:

1) Zahtjev za pravom na pristup informacijama ne traži sve
informacije o poreznim dugovanima Agrokora već za samo jedan
specifični period. Vezano uz taj vremenski period, postoje
informacije o poreznom dugu koje je iznio bivši ministar Linić (1)
(a ministar Marić nije demantirao), informacije o visini poreznog
duga od 800 milijuna eura koje su prenijeli hrvatski mediji (a koje
je ministar Marić demantirao (2)) , te informacije prisutne u
priopćenju Agrokora (3) (koje ministar Marić nije demantirao).
Ministar Marić ima zakonsku mogućnost demantirati sve netočne
medijske napise i javno prenesene informacije o visini poreznog
duga nekog poreznog obveznika. Budući da izjava ministra Linića
nije demanirana od strane ministra (za razliku od drugih izjava i
medijskih natpisa), u ovom trenutku ju trebamo tretirati kao točnu.
S druge strane, budući da ministar Marić nije regirao na priopćenje
tvrkte Agrokor, sadržaj tog priopćenja bi trebali tretirati kao
potpunu informaciju. Stoga je davanje pristupa informacijama o
visini poreznog duga na kraju mandata ministra Linića i na datum
izdavanja Agokorovog priopćenja, ujedno i mehanizam potvrde da je
ministar Marić na primjeren način – nepristrano i objektivno –
pristupio demantiranju netočnih medijskih natpisa i navoda o visini
poreznog duga Agrokora.

2) Ministar Marić se kao bivši zaposlenik tvrtke Agrokor nalazi u
percipiranom sukobu interesa. Stoga se treba smatrati opravdanim
svaki povećan interes javnosti za informacijama o odnosu tvrtke
Agrokor i tijela javne vlasti kojem je na čelu ministar Marić
(Ministarstvo financija – porezna uprava), u odnosu na neku drugu
tvrtku s poreznim dugom s kojom ministar Marić nije povezan.
Davanjem cjelokupnih informacija o ukupnim poreznim dugovanjima
Agrokora, osnažilo bi se povjerenje javnosti da su sve odluke
vezane uz način otplate dugova tvrtke Agrokor bile vođene
isključivo javnim interesom, što bi doprinijelo očuvanju
vjerodostojnosti i integriteta funkcije ministra financija.
Davanjem pristupa traženim informacijama javnost bi bila upoznata s
kretanjem poreznih dugovanja tvrtke Agrokor od trenutka kada je
Zdravko Marić počeo obnašati funkciju ministra financija. Smatram
da uvid javnosti u ove informacije tim više opravdan jer trenutno
neopovrgnute informacije prisutne u medijskom prostoru ukazuju da
je čitav porezni dug Agrokora nastao isključivo za vrijeme mandata
ministra Marića.

3) Bilo kakvi javni istupi ministra Marića ili Ministarstva
financija – Porezne uprave, vezane uz porezna dugovanja tvrtke
Agrokor, ne mogu se smatrati kršenjem porezne tajne. Naime, Opći
porezni zakon jasno propisuje sljedeće: „Iznimno, obveza čuvanja
porezne tajne nije povrijeđena ako Ministarstvo financija Porezna
uprava i Carinska uprava bez pristanka poreznog obveznika
objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja i na svojim mrežnim
stranicama podatke potrebne radi ispravljanja netočnih ili
nepotpunih informacija u slučaju ako je netočne ili nepotpune
informacije porezni obveznik izravno ili neizravno dostavio
sredstvima javnog priopćavanja .(4)“ Tvrtka Agrokor se putem
priopćenja javno očitovala o nepostojanju dospjelih poreznih
obveza. Ukoliko su ove informacije netočne, ministar financija
Marić ih mora opovrgnuti, baš kao što je napravio u slučaju
netočnih medijskih natpisa o poreznim dugovanjima Agrokora u visini
od 800 milijuna eura. S druge strane, ukoliko Agrokor nije objavio
potpune informacije o svojim poreznim dugovanjima, objava tih
potpunih informacija od strane Ministarstva nebi predstavljala
kršenje obveze čuvanja porezne tajne, jer bi se radilo o iznimci
propisanoj čl.8.st.11. Općeg poreznog zakona. Stoga, u okviru Općeg
poreznog zakona ne postoje prepreka za odobrenje pristupa traženim
informacijama.

4) Na samom kraju, postoji povećan interes javnosti za sve
informacije u posjedu tijela javne vlasti, a koje se tiču tvrtke
Agrokor, s obzirom na značaj kojeg ona ima za hrvatsko
gospodarstvo. Gotovo svi relevantni politički akteri, stručnjaci i
analitičari ukazuju na to da će sudbina tvrtke Agrokor imati snažan
utjecaj na hrvatski gospodarski rast, obujam ekonomije, broj
zaposlenih, porezne prihode države, itd... Imajući na umu da 16%
BDP direktno ovisi o Agrokoru, te da tvrtka zapošljava 30 tisuća
radnika, smatramo da informacije o toj tvrtki, a koje se nalaze u
posjedu tijela javne vlasti, moraju biti dostupnije javnosti,
negoli je to slučaj kod ostalih poslovnih subjekata u državi.

Lijep pozdrav,
Duje Prkut

Izvori:

(1) U prilogu o trenutnom financijskom stanju tvrtke Agrokor, u
emisiji Točka na tjedan (19.03.2017.) N1 televizije, o poreznim
dugovanjima tvrtke Agrokor bivši ministar financija Linić izjavio
je sljedeće: „Moji podaci su da se kreće negdje oko 800 milijuna
kuna.“ O visini poreznog duga u periodu dok je on bio ministar,
Linić je izjavio : „Ni kune nije bio dužan.„

(2)
http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/minis...

(3)
http://www.vijesti.rtl.hr/novosti/hrvats...

(4) Opći porezni zakon (NN115/16), Obveza čuvanja porezne tajne
čl.8.st.11.

S poštovanjem,

Duje Prkut

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #3208 email]

Je li [Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Porezna uprava, Ministarstvo financija,
Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read
the latest advice from the Information Commissioner:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez citanja, trajno uklonite s racunala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trecim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci ne odražavaju nužno stavove Porezne uprave. Porezna uprava ne prihvaca nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

Za: Marko Nenadić

Poštovani,

Zahvaljujem na obavijesti.

S poštovanjem,

Duje Prkut

Za: Marko Nenadić

Poštovani,

S obzirom da nisam zaprimio rješenje poštom, kako je naznačeno u Vašem mailu, a ujedno je i istekao zakonski rok za rješavanje upućenog zahtjeva, ovim putem Vas obavještavam da sam Povjerenici za informiranje podnio žalbu zbog šutnje uprave.

S poštovanjem,

Duje Prkut

Marko Nenadić, Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb

Ova je poruka skrivena. Priloženi email sadrzi osobne podatke te je na zahtjev podnositelja sakriven. Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja. Ako ste predali zahtjev, možete seprijaviti da biste vidjeli poruku.

Za: Marko Nenadić

Poštovani,

Ministarstvu financija - Porezna uprava do sada sam uputio tri zahtjeva za pravom na pristup informacijama:

1)http://imamopravoznati.org/request/lista...
2)http://imamopravoznati.org/request/porez...
3)http://imamopravoznati.org/request/pravn...

Rješenje za zahtjev 1) je zaprimljeno redovnom poštom te je potpisana povratnica. Povjerenici za informiranje je podnesena žalba na ovo rješenje, zbog aljkavo provedenog testa javnog interesa, te zbog pogrešnog tumačenja odredbi Općeg poreznog zakona vezanih uz obvezu čuvanja porezne tajne.

Rješenje za zahtjev 2) nije zaprimljeno redovnom poštom u zakonom propisanom roku, te je podnesena žalba Povjerenici za informiranje zbog šutnje uprave.

Rješenje za zahtjev 3) nije zaprimljeno, no još uvijek traje zakonom propisani rok za rješavanje upućenog zahtjeva za pravom na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Duje Prkut

Marko Nenadić, Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

Nema problema. Donijet ćemo rješenje i za 3. upit. Oba se odnose na dug Agrokora.

Lp, Marko.

Poslano s mog Samsung uređaja

-------- Izvorna poruka --------
Šalje: Duje Prkut <[ZPPI #3208 email]>
Datum: 11.04.2017. 15:43 (GMT+01:00)
To: Marko Nenadić <[Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb e-mail za zahtjeve]>
Naslov: RE: Porezni dug tvrtke Agrokor

Za: Marko Nenadić

Poštovani,

Ministarstvu financija - Porezna uprava do sada sam uputio tri
zahtjeva za pravom na pristup informacijama:

1)http://imamopravoznati.org/request/lista...
2)http://imamopravoznati.org/request/porez...
3)http://imamopravoznati.org/request/pravn...

Rješenje za zahtjev 1) je zaprimljeno redovnom poštom te je
potpisana povratnica. Povjerenici za informiranje je podnesena
žalba na ovo rješenje, zbog aljkavo provedenog testa javnog
interesa, te zbog pogrešnog tumačenja odredbi Općeg poreznog zakona
vezanih uz obvezu čuvanja porezne tajne.

Rješenje za zahtjev 2) nije zaprimljeno redovnom poštom u zakonom
propisanom roku, te je podnesena žalba Povjerenici za informiranje
zbog šutnje uprave.

Rješenje za zahtjev 3) nije zaprimljeno, no još uvijek traje
zakonom propisani rok za rješavanje upućenog zahtjeva za pravom na
pristup informacijama.

S poštovanjem,

Duje Prkut

prikazati citirane dijelove

Za: Marko Nenadić

Poštovani,

Zahvaljujem na komentaru.

Ističem da se oba upita tiču Agrokorovog duga, no da su tražene različite informacije te da su informacije tražene u dva odvojena zahtjeva (postoji li poseban aranžman otplate dugove, te koji je iznos poreznih dugovanja). S obzirom da se radi o dvije različite informacije, prethodno odbijanju zahtjeva je potrebno provesti dva odvojena testa javnog interesa.

Ovim putem ističem da, ukoliko rješenje zahtjeva kojim se traži informacije o visini duga tvrtke Agrokor ne bude sadržavalo smislene argumente provedenog testa javnog interesa, te ukoliko se u provedbi testa javnog interesa službenik za informiranje ne osvrne na argumente dostavljene u samom zahtjevu (a posebice da obveza čuvanja poreznog duga više ne vrijedi za MF-PU jer se Agrokor o svom dugu oglasio priopćenjem), ću ponovno biti primoran uputiti žalbu Povjerenici za informiranje zbog aljkavo i površno provedenog testa javnog interesa.

S poštovanjem,

Duje Prkut

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org