Postupak utvđivanja sukoba interesa.

Mario Elez je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: o postupku utvrđivanja sukoba interesa u jedinici lokalne samouprave. Troškovi reprezentacije i izaslanstva u gradu iznose oko 180 000 kn, na izaslanstva od toga otpada oko 160 000 kn. Troškovi su napravljeni u hotelima, restoranima, kafićima, trgovinama. Samo na poklone je potrošeno oko 15 000 kn, a da se nigdje ne spominje kome su dani. Postoji li mogućnost da je odgovorna osoba u sukobu interesa i kakav je postupak utvđivanja istog?

S poštovanjem, Mario Elez

Poštovani Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: o vec ranije poslanim zahtjevu
http://imamopravoznati.org/request/postu...

S poštovanjem,

Mario Elez

Ivan Matić, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Poštovani,

 

nastavno na Vaš upit od 11. lipnja 2015., navodimo kako Povjerenstvo za
odlučivanje o sukobu interesa može sukladno članku 39. stavku 1. Zakona o
sprječavanju sukoba interesa pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti
povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili u slučajevima
kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika.
Predstavlja li određeno postupanje ili propust dužnosnika sukob interesa u
smislu ZSSI-a Povjerenstvo odlučuje na javnim sjednicama, na temelju svih
okolnosti pojedinog slučaja utvrđenih u postupku pred Povjerenstvom. Stoga
na Vaše načelno postavljeno pitanje nije moguće dati odgovor u tom smislu.

 

Napominjemo kako se na službenim internetskim stranicama Povjerenstva
nalazi obrazac za podnošenje prijave sukoba interesa dužnosnika te Vas
upućujemo da, ukoliko imate konkretnih saznanja o pojedinom slučaju,
podnesete prijavu. Također molimo da u prijavi navedete sve relevantne
okolnosti, kao i da dostavite svu raspoloživu dokumentaciju, budući je
Povjerenstvo  ovlašteno pokrenuti postupak ukoliko prijavu ocjeni kao
vjerodostojnu i osnovanu.

 

Također napominjemo da se sukladno članku 39. stavku 4. ZSSI-a
podnositelju prijave jamči zaštita anonimnosti.

 

S potovanjem,

 

Ivan Matić, dipl.iur.

 

savjetnik u Uredu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Ul. kneza Mutimira 5

tel:  01/ 55 59 509;

fax: 01/ 55 59 407

e-mail: [email address]

 

 

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org