prvi nacrt Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pripadajućeg Akcijskog plana koji je u periodu od 21-24.3.2017.g. dostavljen članovima radne skupine za pripremu Plana

Centar za mirovne studije je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Centar za mirovne studije

Za: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

Poštovani,

Molimo Vas da nam dostavite na uvid prvi nacrt Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pripadajućeg Akcijskog plana koji je u periodu od 21-24.3.2017.g. dostavljen članovima radne skupine za pripremu Plana i koji će se raspravljati na sastanku 27.3.2017. Nacrt dokumenta tražimo kako bismo mogli kao zainteresirana javnost i udruga koja ima među najvećim brojem referenci rada na antidiskriminacijskim politikama u posljednjih 9 godina, pratiti tok rasprave i rada radne skupine, te svojim prijedlozima prema članovima radne skupine doprinijeti njenom radu kao i uključiti ostalu zainteresiranu javnost i građane u pripremu ove važne politike. S obzirom da se ne radi o klasificiranom dokumentu, molimo Vas da nam isti dostavite u što kraćem roku elektronskim putem, faxom (014820094) ili poštom (Selska cesta 112a, 10000 Zagreb).

S poštovanjem,

Centar za mirovne studije

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org