Za: Grad Čazma
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga molio bih Vas da mi dostavite Vaše planove i programe ulaganja tih sredstava tokom 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 godine kao i podatak kolika su ta sredstva za navedene godine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Ivana Gusić, Grad Čazma

Poštovani!
Zaprimili smo Vaše zahtjeve za dostavu informacija, ali s obzirom na njihov
opseg, a u svjetlu količine tekućih poslova, na Vaš upit nećemo biti u
mogućnosti odgovoriti u roku od 15 dana. Nadamo se da ćete uvažiti našu
ispriku i molbu za produljenjem roka za dostavu traženih informacija na
dodatnih 15 dana.

Unaprijed hvala na razumijevanju.

Srdačno,

Ivana Gusić, dipl.nov., voditeljica protokola i informiranja
Grad Čazma
Trg Čazmanskog kaptola 13
43240 Čazma
043/771-052, 099/2771-052
[Grad Čazma e-mail za zahtjeve]

-----Izvorna poruka-----
From: Ilija Tikvić
Sent: Sunday, February 4, 2018 9:30 AM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Čazma
Subject: Ulaganje u stanogradnju

Za: Grad Čazma
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje
društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom
toga molio bih Vas da mi dostavite Vaše planove i programe ulaganja
tih sredstava tokom 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016
, 2017 godine kao i podatak kolika su ta sredstva za navedene
godine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6349 email]

Je li [Grad Čazma e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Grad Čazma? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Ivana Gusić, Grad Čazma

 
             Poštovani,
 
             temeljem Vašeg zahtjeva, dostavljamo Vam zatražene podatke o
prihodima od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji su u
promatranom razdoblju od 2010. - 2017. godine ostvareni u ukupnom iznosu
od 638.793,03 kn.  Samo na usluge tekućeg i investicijskog održavanja
zgrada u istom periodu utrošeno je 1.957.374,79 kn.  Pregled naplate
prihoda i utroška sredstava po godinama , kako slijedi:
 
  %     GODINA PRIHOD UTROŠENO
36% 2010. 65.829,75 100.350,90
45% 2011.  102.141,82 204.701,48
45% 2012. 79.951,71 331.039,88
45% 2013. 74.332,85 94.532,86
45% 2014. 76.870,91 350.676,37
45% 2015. 90.389,19 272.686,16
45% 2016. 77.707,56 380.642,06
45% 2017. 71.569,24 222.745,08
UKUPNO          638.793,03         1.957.374,79 kn
 
 
 
               Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima
postoji stanarsko pravo objavljen je u "Službenom vjesniku" Grada Čazme,
na stranici:
 
                                                                                    
[1]http://www.glasila.hr/Glasila/SV/sv4317....
 
                Isto tako, na istoj stranici objavljeni su svake godine i
Polugodišnji i Godišnji obračun Proračuna Grada Čazme, u skladu sa
zakonskim propisima.
 
 
 
 
Srdačno,
 
Ivana Gusić, dipl.nov., voditeljica protokola i informiranja
Grad Čazma
Trg Čazmanskog kaptola 13
43240 Čazma
043/771-052, 099/2771-052
[Grad Čazma e-mail za zahtjeve]
 
 
 
 

References

Visible links
1. http://www.glasila.hr/Glasila/SV/sv4317....

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org