Ustroj i sistematizacija Drame HNK-a Osijek?

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku
1. Broj sistematiziranih radnih mjesta - glumac/glumica radne jedinice Drama HNK-a Osijek?
2. Nacin popunjavanja radnih mjesta glumac/glumica Drame HNK-a Osijek, putem Natjecaja ili bez Natjecaja?
3. Broj slobodnih radnih mjesta glumac/glumica ukljucivo zamjene tijekom porodiljinih dopusta glumaca/glumica?
4. Tijekom 2019. godine Natjecaji ili prijami bez Natjecaja na radna mjesta glumac/glumica? Broj novoprimljenih u 2019. godini, nacin i kriterij?
5. Postoji li kumulacija radnog mjesta glumica s radnim mjestom Ravnateljica drame HNK Osijek?
S poštovanjem,
Danko Vojnovic, dipl. iur

Za: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku
Zahtijevam odgovor na upit.
S poštovanjem,
Danko Vojnovic

Svjetlana Rupčić, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Poštovani,

 

Slobodna sam napomenuti kako su niži odgovori pravodobno dostavljeni, ali
omaškom, na pogrešan e-mail.

 

Hvala na razumijevanju

 

Slijedom Vašeg zahtjeva za  PPI od 13. lipnja 2019.g. izvješćujemo po
Vašim pitanjima:

 1. 21.
 2. Temeljem Statuta HNK u Osijeku članak 42. citat: „Kazališni umjetnici
radni odnos zasnivaju po pozivu, ili na temelju javnog natječaja koji
se objavljuje u dnevnom tisku.“
 3. Trenutno nema.
 4. Bez natječaja. Primljena 1 osoba, sukladno kvalifikacijama i potrebama
radnog mjesta.
 5. Odgovor je da, ukoliko  pitanje podrazumijeva da li se radi o tome da
ravnatelj u isto vrijeme sudjeluje u predstavama.

 

S poštovanjem,

 

Svjetlana Rupčić, dipl.iur.

 

 

 

Za: Svjetlana Rupčić
Postovana,
Zahvaljujem na odgovoru, kojim nisam zadovoljan niti sadrzajno, niti u formalnom smislu. Naime, opetovano po tko zna koji puta, pozivate se na omaske, sto dovodi u pitanje pravo na pristup informacijama.
S poštovanjem,
Danko Vojnovic

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org