Uvid u dokumentaciju s rekognosciranja i arheoloških istražnih radova na otoku Biševu u zadnjih 50 godina

Tijelo javne vlasti želi / mora na ovaj zahtjev odgovoriti poštanskim putem.

Za: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split

Poštovane/i,

Tražimo na uvid preslike sve dokumentacije koja se odnosi na
rekognosciranja i istražne arheološke radove koji su obavljeni na
otoku Biševu u zadnjih 50 godina.

S poštovanjem,

Frane Torre
U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Odgovor na ovaj zahtjev nije zaprimljen putem ove platforme te s toga nije poznato je li i sto je zaprimljeno.

Ukoliko zaprimite odgovor drugim putem, ljubazno molimo podnositelja zahtjeva da u obliku komentara opise sto je zaprimljeno, priblizno kada je zaprimljeno te da oznaci pravilan status (ukoliko je odgovor zaprimljen postanskim putem, potrebno je oznaciti “dostaviti ce odgovor postanskim putem”).

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org