Za: Plovput, Split

Poštovani, molim vas da mi u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama pošaljete sljedeće podatke:
a) Da li su izdana i ako da koja upozorenja za plovidbu dana 27.05.2019. za područje Dugog otoka i okolnog arhipelaga u periodu od 13:00-24:00?
b) Da li je istog dana od strane Plovputa upućena procjena sigurnosti izlaska na more za Pomorsku policiju PU Zadar i ako da kojeg sadržaja i za koji vremenski period?
c) Molim vas listu informacija emitiranih dana 27.05. 2019.g. preko MSI sustava u pogledu:
navigacijskih upozorenja;
vremenskih izvješća;
informacija o akcijama traganja i spašavanja;
ostalih hitnih obavijesti vezanih za sigurnost plovidbe

S poštovanjem,
Sandra Benčić
Ulica grada Vukovara 224, 10 000 Zagreb

Žarka Mitrović, Plovput, Split

 

...pogledaj...

 

 

Poštovana,

 

Prije svega Vas obavještavamo da je došlo do promjene Službenika za
informiranje u trgovačkom društvu Plovput d.o.o. pa isti više nije Hrvoje
Mandekić već Žarka Mitrović.

 

Nastavno na Vaše upite, a sukladno Zakonu o pravu na pristup
informacijama, očitujemo se kako slijedi:

 

Ad a)

Dana 27.05.2019. nije bilo izdanih izvanrednih upozorenja prema jednoj ili
više obalnih radijskih postaja (dalje u tekstu: ORP) što je preduvjet za
emitiranje izvanrednih upozorenja za područje Dugog Otoka.

 

Ad b)

Plovputove ORP ne dostavljaju procjenu sigurnosti izlaska na more.

 

Ad c)

Dana 27.05.2019. ORP su emitirale MSI emisije putem VHF sustava u svojim
redovnim terminima:

ORP Rijeka Radio – 00.30 UTC, 05.30 UTC, 12.30 UTC i 19.30 UTC.

ORP Split Radio – 00.45 UTC, 05.45 UTC, 12.45 UTC i 19.45 UTC.

ORP Dubrovnik Radio – 01.20 UTC, 20.20 UTC, 13.20 UTC i 06.20 UTC.

U svim emisijama emitirana su vremenska izvješća koja sadrže  vremenska
upozorenja^* te tada aktivni radiooglasi.

Ista vremenska izvješća s upozorenjima emitirana su u sklopu obavljanja
 međunarodne NAVTEX službe (NAVTEX emisije na engleskom jeziku) i
nacionalne NAVTEX službe (NAVTEX emisije na hrvatskom jeziku) u
pripadajućim terminima.

 

Dodatno, putem VHF sustava zasebno su emitirana redovna vremenska
upozorenja*, odmah po primitku vremenskih izvješća u terminima:

ORP Rijeka Radio - u 03.51 UTC vremensko upozorenje o SE vjetru 35-45 čv
te mogućim neverinima, u 09.55.UTC, 16.15.UTC i 21.19.UTC vremensko
upozorenje o SE i E vjetru 35-45 čv, mogućem stanju mora 5 te neverinima.

ORP Split Radio – u 03.48 UTC vremensko upozorenje o SE vjetru 35-45 čv te
mogućim neverinima, u  09.55, 16.20, 21.19 UTC vremensko upozorenje o SE i
E vjetru 35-45 čv, mogućem stanju mora 5 te neverinima.

ORP Dubrovnik Radio – dana 26.05.2019. u 20.59 UTC vremensko upozorenje o
SE vjetru 35-45 čv te mogućim neverinima, 03.51 UTC vremensko upozorenje o
SE vjetru 35-45 čv te mogućim neverinima, 09.52 UTC  i 16.07 UTC, 21.08
UTC vremensko upozorenje o SE i E vjetru 35-45 čv, mogućem stanju mora 5
te neverinima.

 

Na snazi su bile 3 poruke HITNOSTI (PAN PAN) i 1 poruka SIGURNOSTI
(SECURITE), od kojih se PAN PAN poruka br.04  i SECURITE poruka br.11
odnose na sjeverni dio srednjeg Jadrana.

Na snazi su bili sljedeći radiooglasi: 208, 206, 203, 202,196, 193, 188,
182, 172, 170, 169, 168, 160, 159, 158, 93. Od toga, tri su se radiooglasa
odnosila na predmetni arhipelag:

RO br. 208  - regata na ruti Sukošan – Biograd –Piškera – Sali – Veli Iž –
Zadar – Sukošan,

RO br. 202 - Pašman, podrtina u luci Mrljane

RO br. 188 - Ugljan, pogašenje PS402, Lukoran Veli.

 

S poštovanjem!

 

Žarka Mitrović, dipl.iur.

Viši stručni suradnik za zastupanje i pravne poslove

 

PLOVPUT d.o.o. SPLIT

Pravno-kadrovski sektor

 

[1]Tel: +385 21 390 606

Faks: +385 21 390 630

Mob: + 385 91 390 6106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------- Izvorna poruka --------

Šalje: sandra bencic <[2][ZPPI #7007 email]>

Datum: 05. 06. 2019. 13:13 (GMT+01:00)

To: Hrvoje Mandekić <[3][e-mail adresa]>

Predmet: Zahtjev za pristup informacijama o vremenskim uvjetima na datum
27.05.2019

 

     Za: Plovput, Split
    
     Poštovani, molim vas da mi u skladu sa Zakonom o pravu na pristup
     informacijama pošaljete sljedeće podatke:
     a) Da li su izdana i ako da koja upozorenja za plovidbu dana
     27.05.2019. za područje Dugog otoka i okolnog arhipelaga u periodu
     od 13:00-24:00?
     b) Da li je istog dana od strane Plovputa upućena procjena
     sigurnosti izlaska na more za Pomorsku policiju PU Zadar i ako da
     kojeg sadržaja i za koji vremenski period?
     c) Molim vas listu informacija emitiranih dana 27.05. 2019.g. preko
     MSI sustava u pogledu:
     navigacijskih upozorenja;
     vremenskih izvješća;
     informacija o akcijama traganja i spašavanja;
     ostalih hitnih obavijesti vezanih za sigurnost plovidbe
    
     S poštovanjem,
     Sandra Benčić
     Ulica grada Vukovara 224, 10 000 Zagreb
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [4][ZPPI #7007 email]
    
     Je li [5][Plovput, Split e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Plovput, Split? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
    
[6]https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/w...
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
    
[7]https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/w...
    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
    
[8]https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/w...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
    

prikazati citirane dijelove

Žarka Mitrović, Plovput, Split

 

Poštovana,

 

Prije svega Vas obavještavamo da je došlo do promjene Službenika za
informiranje u trgovačkom društvu Plovput d.o.o. pa isti više nije Hrvoje
Mandekić već Žarka Mitrović.

 

Nastavno na Vaše upite, a sukladno Zakonu o pravu na pristup
informacijama, očitujemo se kako slijedi:

 

Ad a)

Dana 27.05.2019. nije bilo izdanih izvanrednih upozorenja prema jednoj ili
više obalnih radijskih postaja (dalje u tekstu: ORP) što je preduvjet za
emitiranje izvanrednih upozorenja za područje Dugog Otoka.

 

Ad b)

Plovputove ORP ne dostavljaju procjenu sigurnosti izlaska na more.

 

Ad c)

Dana 27.05.2019. ORP su emitirale MSI emisije putem VHF sustava u svojim
redovnim terminima:

ORP Rijeka Radio – 00.30 UTC, 05.30 UTC, 12.30 UTC i 19.30 UTC.

ORP Split Radio – 00.45 UTC, 05.45 UTC, 12.45 UTC i 19.45 UTC.

ORP Dubrovnik Radio – 01.20 UTC, 20.20 UTC, 13.20 UTC i 06.20 UTC.

U svim emisijama emitirana su vremenska izvješća koja sadrže  vremenska
upozorenja^* te tada aktivni radiooglasi.

Ista vremenska izvješća s upozorenjima emitirana su u sklopu obavljanja
 međunarodne NAVTEX službe (NAVTEX emisije na engleskom jeziku) i
nacionalne NAVTEX službe (NAVTEX emisije na hrvatskom jeziku) u
pripadajućim terminima.

 

Dodatno, putem VHF sustava zasebno su emitirana redovna vremenska
upozorenja*, odmah po primitku vremenskih izvješća u terminima:

ORP Rijeka Radio - u 03.51 UTC vremensko upozorenje o SE vjetru 35-45 čv
te mogućim neverinima, u 09.55.UTC, 16.15.UTC i 21.19.UTC vremensko
upozorenje o SE i E vjetru 35-45 čv, mogućem stanju mora 5 te neverinima.

ORP Split Radio – u 03.48 UTC vremensko upozorenje o SE vjetru 35-45 čv te
mogućim neverinima, u  09.55, 16.20, 21.19 UTC vremensko upozorenje o SE i
E vjetru 35-45 čv, mogućem stanju mora 5 te neverinima.

ORP Dubrovnik Radio – dana 26.05.2019. u 20.59 UTC vremensko upozorenje o
SE vjetru 35-45 čv te mogućim neverinima, 03.51 UTC vremensko upozorenje o
SE vjetru 35-45 čv te mogućim neverinima, 09.52 UTC  i 16.07 UTC, 21.08
UTC vremensko upozorenje o SE i E vjetru 35-45 čv, mogućem stanju mora 5
te neverinima.

 

Na snazi su bile 3 poruke HITNOSTI (PAN PAN) i 1 poruka SIGURNOSTI
(SECURITE), od kojih se PAN PAN poruka br.04  i SECURITE poruka br.11
odnose na sjeverni dio srednjeg Jadrana.

Na snazi su bili sljedeći radiooglasi: 208, 206, 203, 202,196, 193, 188,
182, 172, 170, 169, 168, 160, 159, 158, 93. Od toga, tri su se radiooglasa
odnosila na predmetni arhipelag:

RO br. 208  - regata na ruti Sukošan – Biograd –Piškera – Sali – Veli Iž –
Zadar – Sukošan,

RO br. 202 - Pašman, podrtina u luci Mrljane

RO br. 188 - Ugljan, pogašenje PS402, Lukoran Veli.

 

S poštovanjem!

 

Žarka Mitrović, dipl.iur.

Viši stručni suradnik za zastupanje i pravne poslove

 

PLOVPUT d.o.o. SPLIT

Pravno-kadrovski sektor

 

[1]Tel: +385 21 390 606

Faks: +385 21 390 630

Mob: + 385 91 390 6106

 

 

-------- Izvorna poruka --------

Šalje: sandra bencic <[2][ZPPI #7007 email]>

Datum: 05. 06. 2019. 13:13 (GMT+01:00)

To: Hrvoje Mandekić <[3][e-mail adresa]>

Predmet: Zahtjev za pristup informacijama o vremenskim uvjetima na datum
27.05.2019

 

     Za: Plovput, Split
    
     Poštovani, molim vas da mi u skladu sa Zakonom o pravu na pristup
     informacijama pošaljete sljedeće podatke:
     a) Da li su izdana i ako da koja upozorenja za plovidbu dana
     27.05.2019. za područje Dugog otoka i okolnog arhipelaga u periodu
     od 13:00-24:00?
     b) Da li je istog dana od strane Plovputa upućena procjena
     sigurnosti izlaska na more za Pomorsku policiju PU Zadar i ako da
     kojeg sadržaja i za koji vremenski period?
     c) Molim vas listu informacija emitiranih dana 27.05. 2019.g. preko
     MSI sustava u pogledu:
     navigacijskih upozorenja;
     vremenskih izvješća;
     informacija o akcijama traganja i spašavanja;
     ostalih hitnih obavijesti vezanih za sigurnost plovidbe
    
     S poštovanjem,
     Sandra Benčić
     Ulica grada Vukovara 224, 10 000 Zagreb
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [4][ZPPI #7007 email]
    
     Je li [5][Plovput, Split e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Plovput, Split? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
    
[6]https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/w...
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
    
[7]https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/w...
    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
    
[8]https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/w...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
    

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org