Browse and search requests (page 7)

  

About 4603 FOI requests found

Cijenjeni,   HŽ Infrastruktura d.o.o. u sklopu projekta modernizacije i elektrifikacije pruge Zaprešić - Zabok ne planira postaviti punkt za bespl...
Stanje besplatnih punktova za pitku vodu u Zaboku
Response by Grad Zabok to Pokreni Zabok on .

Partially successful.

Poštovani, u prilogu je odgovor na Vaš upit. Molim potvrdu primitka! Lijep pozdrav!
Održavanje živice kod Prpićevog parka u Zaboku
Response by Grad Zabok to Pokreni Zabok on .

Partially successful.

Poštovani, u prilogu je odgovor na Vaš upit. Molim potvrdu primitka! Ugodan dan!
Poštovani, Temeljem Vašeg Zahtjeva za pristup informacijama - Statistika o seksualnom uznemiravanju i napastovanju od strane liječnika/ medicinskog oso...
Nasipanje poljskih puteva
Response by Općina Drenovci to Matej Jerković on .

Partially successful.

Poštovani, sukladno Vašem zahtjevu od 9. ožujka 2021. godine, kao i ispravku zahtjeva od 14. ožujka 2021. godine, u ostavljenom zakonskom roku izvješ...
Poštovani, sukladno Vašem traženju odnosno dopisu od 8. ožujka 2021. godine i ispravku zahtjeva od 8. ožujka 2021. godine izvješćujem Vas o slijedeće...
Poštovani, sukladno Vašem traženju od 8. ožujka 2021. godine u ostavljenom roku dostavljam u privitku  zapisnik s 35. sjednice Općinskog vijeća općin...
Poštovana, Vezano na Vaš upit , nismo imali niti jedan slučaj upita, žalbe i sl. na tu temu. Srdačan pozdrav, ----------------------------------------...
DG CONNECT dokumenti Vlade oko registra tvrtki
Follow up sent to Ministarstvo pravosuđa, Zagreb by Miroslav Schlossberg on .

Partially successful.

Za: Pristup informacijama, MPU Hvala vam, odgovor je zaprimljen. S poštovanjem, Miroslav Schlossberg
Poštovana, nastavno na zaprimljeni upit, u privitku se dostavlja odgovor po točkama upita. Molim Vas za potvrdu primitka. S poštovanjem, Ksenija Juri...
Stanje česme kod Vodospreme
Response by Zagorski vodovod, Zabok to Pokreni Zabok on .

Successful.

Poštovani ! Nastavno na prigovor u vezi javnog izljeva na lokaciji vodospreme Zabok, mogu izjaviti da je ista privremeno van uporabe zbog oštećenja na...
Poštovani, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja kako slijedi. 1. Nismo zaprimili niti jednu žalbu/podnesak na seksističko ponašanje liječnika...
Broj transakcija ePošte u 2019 godini
Follow up sent to Hrvatska pošta, Zagreb by Miroslav Schlossberg on .

Successful.

Za: Pristup Informacijama Hvala vam na odgovoru! S poštovanjem, Miroslav Schlossberg
Poštovana, Odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama poslala sam još 15. veljače 2021., dakle u roku, što je vidljivo iz niže kopiranog iz poslan...
Ministarstvo je smjestilo registar na novu adresu: https://mpu.gov.hr/pristup-informacijama-6341/baze-podataka-6348/6348 Direktan dokument (XLSX):...
Cijenjeni! Prethodno sam vam poslala upute dobivene iz Bračka vezano uz sistematske preglede. Molim vas da sve proučite, da se na propisan način prip...
ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI URED PREDSJEDNIKA 26 Su-110/2021 Poštovana, u privitku Vam dostavljamo odgovor na zahtjev za pristup informacijama. S po...
Poštovani, Dostavljmo Vam sken odgovora. S poštovanjem, AZOP-Pisarnica Agencija za zaštitu osobnih podataka Selska cesta 136 Zagreb REPUBLIKA HR...
Poštovana, Vezano za Vaš upit obavještavam Vas da se pred Županijskom sudom u Karlovcu u razdoblju od 1. siječnja 2004. do 31. prosinca 2020. zbog kaz...
Tužbe protiv novinara i medija
Response by Županijski sud u Bjelovaru to Gong on .

Successful.

Poštovana,     U privitku  Vam dostavljam dopis.   S poštovanjem,   Županijski sud u Bjelovaru Službenica za informiranje Irena Vanja...
Za: Klinički bolnički centar Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dos...
Poštovana, Vezano uz Vaš zahtjev za pristup informacijama od 10. veljače 2021. u privitku dostavljamo službenu zabilješku voditeljice kaznene pisarnic...
Poštovana, pred ovim sudom u zatraženom periodu nije bilo kaznenih postupaka pokrenutih protiv zdravstvenih djelatnika za kaznena djela iz glave XIV Ka...
Poštovani, U prilogu maila dostavljamo Vam obavijest u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, a vezano za Vaš zahtjev koji se nalazi u na...
Popis punionica za e-automobile
Response by Općina Dobrinj to Zdenka Radoš on .

Successful.

Poštovana, Ovim putem, uvodno se ispričavamo što niste pravovremeno dobili odgovor na postavljeni Zahtjev za pristup informacijama - popis punionica z...