Browse and search requests

  

About 4900 FOI requests found

Poštovani,  vezano uz Vaš upit u nastavku dostavljam informacije: 1. Mjesni odbor Novi Vinodolski-Zapad MB: 2079925 2. Mjesni odbor Novi Vinodolski...
Poštovana, uvidom u Vaš zahtjev pozivam Vas da na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama prema odredbama članka 18. stavka 3. i članka 20. st...
Poštovani, odgovor na zahtjev za pristup informacijama dostavljamo u prilogu. S poštovanjem, TAMARA PIČULJAN BAJT, dipl. iur. Službenica za inform...
Poštovani, u privitku Vam dostavljam odgovor i zatražene podatke. S poštovanjem, Ana Buterin Ana Buterin, mag. educ. philol. croat. Viša stručna sur...
Poštovani, sukladno zahtjevu u prilogu Vam dostavljamo tražene podatke. S poštovanjem, Martina Galeković Kos Zamjenica službenice za informiranje...
Poštovani, dostavljaju se tražene informacije: 1. Mjesni odbor Gala - OIB:55752251360, MB:02233134, 2. Mjesni odbor Otok - OIB:37862289875, MB:0223314...
Poštovani, Kako se i dalje ne bi uvjeravali tko je u pravu a bez potrebe dostavljam Vam tražene podatke : Ime naselja:                             ...
Poštovani, U privitku Vam dostavljam odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama zaprimljen dana 22. siječnja 2023. godine sukladno Zakonu o pravu...
Poštovani, vezano uz Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama poslali smo upit predsjednicima Mjesnih odbora s područja Grada Delnica koji su se...
Poštovani! U privitku dostavljam tražene podatke po Zahtjevu za pristup informacijama od 22.01.2023. godine.  S poštovanjem!  -- Mirjana Balažinec...
PREDMET: PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA – Miroslav Schlossberg - Zahtjev za pristup informacijama - dostava OIB-a ili MB za mjesne odbore   Poštov...
Informacija o zaposleniku
Response by Javna vatrogasna postrojba Čakovec to Mihael Grbavec on .

Successful.

Poštovani, Sukladno članku 17. Zakona o pravu na pristup informacijama a temeljem Vašeg zahtijeva za informaciju potvrđujem da je zaposlenik Javne vatr...
Poštovani, nastavno na Vaše traženje, u privitku dostavljamo odgovor. S poštovanjem,  Ida Ćosić Duić službenica za informiranje  Vlada Republi...
Poštovani, u svojstvu službenice za informiranje, temeljem čl.17. st.2, čl.20.st.1 i čl. 23.st.1. toč.1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Nar...
Poštovani, U prilogu Vam dostavljamo tražene podatke o mjesnim odobrima. S poštovanjem, Službenik za informiranje Antonia Nusskern Lazo Klasa: 008...
Poštovani, U prilogu vam dostavljamo tražene podatke. 1.  Mjesni odbor Kučine                                            OIB: 63071257149 2.  Mj...
Poštovani, u privitku je odgovor na Vaš zahtjev. S poštovanjem, Službenik za informiranje Grad Drniš --------------------------------------------...
Poštovani, priloženo dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama zaprimljen 23. siječnja 2023. godine. S poštovanjem, Cristina Goloj...
Poštovani, u privitku Vam dostavljamo predmet. S poštovanjem, G R A D O G U L I N Gordana Puškarić, bacc.admin.publ. Viši referent za protokol i od...
Poštovani, u prilogu ove e-pošte, dostavljamo tražene informacije.   S poštovanjem,   Hrvoje Suk    Hrvoje Suk, oec. voditelj pododsjeka...
-- Antonela Šeparović, dipl.iur. Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti Općina Blato Trg...
Poštovani, U nastavku je tražena informacija: MO DRAGOZETIĆI 08649007182 MO MARTINŠĆICA 53037573857 MO BELI 53996192541 MO VALUN 11426789332 MO ORLEC...
Poštovani, Vijeća mjesnih odbora na području Općine Čeminac raspuštena su na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21. rujna 2019. godine. Općinsko...
Poštovani, traženi podaci su u privitku Lp Općina Nova Bukovica Službenik za informiranje ----- Original Message ----- From: "Miroslav Schlossberg"...
Ugovori i sadržaj cjepiva protiv Covid-19
Response by Ministarstvo zdravstva, Zagreb to Aglaja Andrea Aparnik on .

Awaiting classification.

Poštovana,   u privitku Vam dostavljamo rješenje Ministarstva zdravstva.   S poštovanjem,   ----------------------------   Kabinet mini...