Baranjska čistoća, Beli Manastir

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao Baranjska čistoća

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada Beli Manastir

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Baranjska čistoća, Beli Manastir koristeći ovu stranicu.