Baranjska čistoća, Beli Manastir

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao Baranjska čistoća

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada Beli Manastir

1 zahtjeva
    From: Ružica Bartolić [mailto:[Baranjska čistoća e-mail za zahtjeve]] Sent: Monday, July 17, 2017 9:16 AM To: 'Zdenka Radoš' <[ZPPI #3983 ema...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?