Građevinske i uporabne dozvole za silose u gradu Bjelovaru
Zahtjev za Grad Bjelovar od strane Miroslav Podunajec. Komentirao Miroslav Podunajec dana .

Kašnjenja

Nakon mog upita o kašnjenju na odgovor (kažu da nisu dobili mail sa imampravoznati.org), dana 16.05.2019. g. dobio sam odgovor od gradonačelnika gosp....
Plana održive mobilnosti Grada Bjelovara
Zahtjev poslan Grad Bjelovar od strane Darko Podravec dana .

Kašnjenja

Za: Grad Bjelovar Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji def...
Financiranje medija
Odgovor Grad Bjelovar prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovani, u prilogu ovoga maila dostavljam dopis i odgovor vezano uz zahtjev za pristup informacijama. S poštovanjem, Službenica za informiranj...
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Odgovor Grad Bjelovar prema Lana Podgoršek dana .

Uspješan.

Poštovana, sukladno Vašem zahtjevu, primljenog 13. lipnja 2016. godine, za pravom na pristup informacijama, u privitku Vam dostavljam odgovor Upravno...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?