Poštovani, Vaše traženje koje se odnosi na dostavu OIB-a mjesnih odbora na području grada Bjelovara ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama....
Zahtjev za pristup informacijama - ugovori o uslugama s medijima
Zahtjev poslan Grad Bjelovar od strane HRVOJE ŠIMIČEVIĆ dana .

Jako kasni

Poštovani, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim sljedeće informacije: - Preslike sklopljenih ugovora o uslugama s medijima u 2020...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Grad Bjelovar prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

                                                                                                                                                     ...
Građevinske i uporabne dozvole za silose u gradu Bjelovaru
Zahtjev za Grad Bjelovar od strane Miroslav Podunajec. Komentirao Miroslav Podunajec dana .

Jako kasni

Nakon mog upita o kašnjenju na odgovor (kažu da nisu dobili mail sa imampravoznati.org), dana 16.05.2019. g. dobio sam odgovor od gradonačelnika gosp....
Plana održive mobilnosti Grada Bjelovara
Zahtjev poslan Grad Bjelovar od strane Darko Podravec dana .

Jako kasni

Za: Grad Bjelovar Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji def...
Financiranje medija
Odgovor Grad Bjelovar prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovani, u prilogu ovoga maila dostavljam dopis i odgovor vezano uz zahtjev za pristup informacijama. S poštovanjem, Službenica za informiranj...
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Odgovor Grad Bjelovar prema Lana Podgoršek dana .

Uspješan.

Poštovana, sukladno Vašem zahtjevu, primljenog 13. lipnja 2016. godine, za pravom na pristup informacijama, u privitku Vam dostavljam odgovor Upravno...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?