Poštovani, obaviještavate se da se ulica Kozlar 2, mjesto Kolan nalazi na administrativnom području Općine Kolan, te se umoljavate za daljnje inform...
Financiranje medija
Odgovor Grad Pag prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovani   u privitku se dostavlja odgovor na Vaš upit.   Ured Grada REPUBLIKA HRVATSKA zADARSKA ZupnruttR GRAD PAG KLASA: 008-01./ 17 -tO/...
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Odgovor Grad Pag prema Lana Podgoršek dana .

Uspješan.

  REPUBLIKA HRVATSKA zADARSKA ZupRwtrR GRAD PAG KLASA: OO8-O1,/ 16-1"0 /9 : 2198 / 24-0tl 01,-1"6-2 Pag,28.lipnja 2016. U,RBROJ Lana Podgor5ek p p...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?