Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Grad Pag od strane Zdenka Radoš dana .

Kašnjenja

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Poštovani, obaviještavate se da se ulica Kozlar 2, mjesto Kolan nalazi na administrativnom području Općine Kolan, te se umoljavate za daljnje inform...
Financiranje medija
Odgovor Grad Pag prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovani   u privitku se dostavlja odgovor na Vaš upit.   Ured Grada REPUBLIKA HRVATSKA zADARSKA ZupnruttR GRAD PAG KLASA: 008-01./ 17 -tO/...
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Odgovor Grad Pag prema Lana Podgoršek dana .

Uspješan.

  REPUBLIKA HRVATSKA zADARSKA ZupRwtrR GRAD PAG KLASA: OO8-O1,/ 16-1"0 /9 : 2198 / 24-0tl 01,-1"6-2 Pag,28.lipnja 2016. U,RBROJ Lana Podgor5ek p p...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?