Rezultati javnog natječaja za udruge
Grad Poreč je odgovorio podnositelju Silvia Žufić Dujmović dana .
Djelomično uspješno.
    Poštovana, u privitku se nalazi odgovor Grada Poreča – Parenzo na Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama vezano za rezultate javnog...
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Zahtjev je poslan za Grad Poreč od Lana Podgoršek dana .
Kašnjenja
Za: Grad Poreč Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji p...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?