Rezultati javnog natječaja za udruge

Pisani zahtjev podnositelja Silvia Žufić Dujmović za Grad Poreč

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Silvia Žufić Dujmović

Za: Grad Poreč

Poštovani/a,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija ljubazno vas molimo
da nam se dostavite rezultate provedenih javnih natječaj za
financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva za
godine 2014., 2015., 2016. i 2017. koji sadrže slijedeće
informacije: popis svih udruga koje su se prijavile na natječaj,
broju bodova kojeg su u postupku natječaja ostvarile, te iznose
sredstava koji im je odobren putem natječaja.

Srdačan pozdrav,

Ispred Centra za građanske inicijative Poreč
Silvia Žufić Dujmović

Spojite s ovim

Od: Vedrana Habereiter
Grad Poreč


Attachment image003.png
8K Download

Attachment Odgovor CGI financiranje programa i projekata udruga odgovordocx.pdf
439K Download View as HTML


 

 

Poštovana,

u privitku se nalazi odgovor Grada Poreča – Parenzo na Vaš zahtjev

za pravo na pristup informacijama vezano za rezultate javnog natječaja za
udruge.

 

S poštovanjem

 

Vedrana Valić

Viša stručna suradnica za

odnose s javnošću i protokol

[1]grb

GRAD POREČ-PARENZO

Obala maršala Tita 5

52440 Poreč-Parenzo

tel. +385 52 451 099

[osobni podaci uklonjeni]

E-mail: [2][Grad Poreč e-mail za zahtjeve]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[Grad Poreč e-mail za zahtjeve]

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Silvia Žufić Dujmović može:
Grad Poreč može: